96151 Stipendi

Alumiinin hitsaushuurun neurotoksisten vaikutusten neuropsykologinen kuvaus -lisensiaattityö

Työperäisen alumiinialtistumisen keskushermostovaikutuksista on vähän julkaistuja tutkimustuloksia. Löydökset eri tutkimuksissa ovat olleet vaihtelevia, mutta useimmiten älyllisen suoriutumisen muutoksina on raportoitu häiriöitä visuomotoriikassa ja/tai visuospatiaalisissa toiminnoissa, tarkkaavaisuudessa ja muistissa. Tulosten vaihtelevuutta selittävät muun muassa erot altistumisen määrässä, altistuminen samanaikaisesti myös muille keskushermoston toimintaan haitallisesti vaikuttaville aineille ja käytettyjen neuropsykologisten tutkimusmenetelmien erilaisuus.


Häiriöiden laadun tunnistaminen ja ymmärtäminen on tärkeätä, jotta voidaan kehittää entistä herkempiä tutkimusmenetelmiä, joiden avulla keskushermostolle toksisten aineiden varhaiset kognitiiviset vaikutukset saadaan selville.


Tähän tutkimukseen osallistui 90 henkilöä kymmenestä työpaikasta. Tutkimusryhmässä oli 56 alumiinihitsaajaa ja 26 mustan raudan hitsaajaa, jotka muodostivat verrokkiryhmän. Alumiinihitsaajat jaettiin seerumin ja virtsan alumiinipitoisuuden perusteella vähän ja paljon altistuneisiin. Paljon altistuneet alumiinihitsaajat olivat vähemmän koulutettuja ja vanhempia kuin vähän altistuneet ja verrokkiryhmän hitsaajat.

Tulokset osoittivat, että altistunein ryhmä oli muita merkitsevästi heikompi kuviomuistitehtävässä, jossa kuvioiden verbalisointi on pyritty tekemään vaikeaksi ja WAIS:n kuutiotehtävän niissä osatehtävissä, joissa oikeaan ratkaisuun pääseminen edellyttää etukäteen tehtävää visuospatiaalista analyysiä, toisin sanoen ratkaisuperiaate ei ole välittömästi havaittavissa.

Neuropsychological Performance of Aluminium MIG Welders

25.11.2001

In a cross-sectional study of asymptomatic aluminium welders and a reference group of mild steel welders, the welders were classified into a reference (N = 28), low (N = 27) and high (N = 24) exposure group with mean urinary aluminium concentrations of 0.46, 2.25 and 9.98 ƒÝmol/l, respectively. A comprehensive neuropsychological examination was undertaken to assess the subjects' psychomotor function, simple visual reaction time, attention-related performance, verbal and visual or visuospatial abilities as well as verbal and visual learning and memory.

Aluminium welders showed no impairment in the finger tapping test, Santa Ana dexterity test, simple visual reaction test, any of the verbal memory tests, the similarities subtest of the Wechsler adult intelligence scale or the Stroop test. However, the low-exposure group performed less well on memory for designs and on the more difficult block design items demanding preliminary visuospatial analysis. The welders' performance in the time-limited synonym task, embedded figures, digit symbol speed and the backward counting component of the divided attention task was inversely correlated with exposure.
In conclusion, performance difficulties were mainly detected in tasks requiring working memory, particularly that relating to processing of visuospatial information. There was also evidence that such impairments are more readily found in time-limited tasks involving visually presented material, in which effective visual scanning combined with control of working memory is required.
Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaAkila Ritva
 • Lisätietoja
 • Ritva Akila
  (09) 474 7373
 • Toteutusaika
 • - 1.12.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.4.1996
  4 204.7 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 4 204.7 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.2.2001