96294 Kehittämisavustus

Kehittämishanke apteekkialan töiden vaativuuden arvioisemiseksi

Hankkeessa laadittiin mallityönkuvaukset sivuapteekin hoitajan, proviisorin, farmaseutin, teknisen
apulaisen, farmanomin, lääketyöntekijän ja siivoojan töistä. Mallityönkuvauksiin kirjattiin kullakin
nimikkeellä tehtävän työn tyypillinen sisältö.

Mallityönkuvausta varten haastateltiin viittä kullakin työnimikkeellä työskentelevää henkilöä.
Mukaan valittiin eri kokoisia apteekkeja eri kokoisilta paikkakunnilta maan eri osista. Apteekkien ja
töiden valinnassa pyrittiin siihen, että erilaiset apteekit ja niiden työt ovat monipuolisesti
edustettuina.

Mallityönkuvaukset ovat riittävän yksityiskohtaisia ja kattavat apteekkialan töiden vaativuustekijät,
yksittäiset vaativuuspiirteet ja vaativuusosiot. Kuvausten sekä hankkeessa saatujen muiden tulosten
ja kokemusten pohjalta voidaan tehdä päätökset mahdollisen varsinaisen töiden vaativuuden
arviointijärjestelmän kehittämisesta.

Sovellettu tutkimus: Mitä työ vaatii? Kokeilututkimus työn vaativuuden arviointimenetelmien
kehittämiseksi, Koulutustutkimus Juha Vuorinen Oy & muut, rahaston no 92192.

Hanketiedot

 • HakijaAPTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO R.Y.
 • ToteuttajaKOULUTUSTUTKIMUS JUHA VUORINEN OY
 • Lisätietoja
 • JUKKA KOSKIPIRTTI
  17283242
 • Toteutusaika
 • 15.10.1996 - 1.3.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.10.1996
  5 203.73 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 11 552.49 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.3.1997