96348 Kehittämisavustus

Vetytehtaan turvallisuusanalyysi

Oy AGA Ab on kemianteollisuuteen, erityisesti kaasutekniikkaan keskittynyt teollisuusyritys. Hankkeessa laadittiin yhtiön Hämeenlinnassa Rautaruukki Strip Products Oy:n alueella sijaitsevan kaasutehtaan turvallisuusanalyysi. Tehdas tuottaa vetyä Rautaruukille ja AGA:n muille asiakkaille.

Hankkeessa on selvitetty kaasutehtaan suunnitteluvaiheessa toimintaan liittyvien vakavien onnettomuuksien mahdollisuudet ja onnettomuuksista aiheutuvat seuraukset sekä arvioitu onnettomuuksien estämiseen ja seurausten rajoittamiseen tähtäävien toimien riittävyyttä. Tehtaasta tehdyn vaarojen kartoituksen perusteella on yksityiskohtaisesti tarkasteltu neljää seurauksiltaan vakavaksi arvioitua vuototilannetta: nestekaasun vuoto varastosäiliön tyhjennysputkesta, kuuman prosessikaasun vuoto vetylaitoksella, jäännöskaasun vuoto vetylaitoksella ja vetyvuoto vedyn säiliövarastolla.

Sovellettu tutkimus: Saarela Kaija Leena, Suokas Jouko, Lahtela Jari, Maijala Pekka, Reunanen Markku, Rouhiainen Veikko & Ukkola Kalervo: Tapaturmavaarojen turvallisuusanalyysi, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tutkimuksia 173 ja Työterveyslaitos, Tutkimuksia 195, Espoo 1983.

Hanketiedot

 • HakijaAGA OY
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto, turvallisuustekniikka
 • Lisätietoja
 • JUKKA NAUKKARINEN
  102421
 • Toteutusaika
 • 24.1.1997 - 1.12.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.1.1997
  16 818.79 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 33 637.58 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.5.1998