97005 Kehittämisavustus

Työilmapiiri ja työuupumustutkimus

A-Vakuutus on valtakunnallinen, itsenäinen vakuutusyhtiö, joka huolehtii erityisesti ammattimaisen liikenteen vakuutustarpeista. Hankkeen tavoitteena oli voimakkaaseen liiketoiminnan kehittämiseen ja organisaation muutokseen liittyvien ongelmien tunnistaminen sekä tämän perusteella koulutus- ja kehittämissuunnitelman laatiminen. Erityisenä tavoitteena oli kannustaa henkilöstöä arvioimaan kehittämiskohteita. Menetelmänä oli työilmapiiriin liittyvä kirjallinen kysely koko henkilöstölle.

Kyselyn tulokset toivat esiin useita erilaisia kehittämiskohteita. Tuloksia on käytetty hyväksi eri muotoisessa koulutuksessa, erityisesti tietotekniikkakoulutuksessa, ergonomia-projektissa ja myös työsuojelutoiminnassa.

Sovellettu tutkimus: Hankkeessa on sovellettu eri tutkimuksia työn ja työympäristön kehittämisestä.

Hanketiedot

 • HakijaA-VAKUUTUS KESKINÄINEN YHTIÖ
 • ToteuttajaMerikallio Annukka
 • Lisätietoja
 • HENRIK SÖDERSTRÖM
  105045226
 • Toteutusaika
 • 24.1.1997 - 1.12.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.1.1997
  6 727.52 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 455.04 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.12.1998