97059 Tutkimus

Halkaisijamittalaitteen tuotannollistaminen

Hankkeen perustana oli protoasteelle kehitetty mittauslaitteisto ja tarkoituksena oli luoda mittausjärjestelmä suurille pyörähdyskappaleille, joiden mittaustarve raskaassa konepajateollisuudessa on ilmeinen. Järjestelmän kokonaisuudelle asetettiin perustavoitteeksi luotettavuus ja yhteensopivuus mittausstandardeihin kalibroinnin ja jäljitettävyyden osalta.


Hankkeen kuluessa ilmenneet lisäkehitystarpeet ja uudelleen linjaukset saatiin kokeiluasteelle. Kehitelty laitekokonaisuus on tarkoitus saada myyntiin vuoden 1998 aikana. Nykyiseen mikrometrimittaukseen verrattuna uusi laitteisto vähentää myös työsuojeluriskejä. Lisäksi hankkeessa valmistui kaksi esiteversiota ja käyttöohjeet. Laitteiston uutuuden vuoksi aineistoa on jatkuvasti päivitettävä. Käyttöohjeet päivitetään aina laitekohtaisesti laitteen ominaisuuksien mukaiseksi.


Ei yhteenvetoa.

Hanketiedot

 • HakijaAUTOMAATIOSUUNNITTELU K. KÖLIÖ TMI
 • ToteuttajaAUTOMAATIOSUUNNITTELU K. KÖLIÖ TMI
 • Lisätietoja
 • KIMMO KÖLIÖ
  (014) 668 723
 • Toteutusaika
 • 1.4.1997 - 1.12.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.3.1997
  11 245.04 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 56 225.21 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.2.1998