97073 Tutkimus

Ftaalihappo- ja maleiinihappoanhydridille altistuneiden työntekijöiden kliininen ja immunologinen tutkiminen

Ftaalihappoanhydridi (PA) ja maleiinihappoanhydridi (MA) ovat lähtöaineita polyesterihartsien ja PVC-muovin pehmitinaineen dioktyyliftalaatin valmistuksessa. Prosessit ovat panosprosesseja, joissa suurin altistuminen syntyy anhydridien panostusvaiheessa sekä vastaanotto- ja siirtovaiheessa. Panostusta lukuunottamatta altistuminen on melko vähäistä prosessihallissa, jonkin tasoista raaka-ainevarastossa ja vähäisintä lopputuotteen varastossa. Koneiden huoltajat saattavat altistua suurille pitoisuuksille prosessihäiriöissä. Suomessa Neste Chemicals Oy on näiden tuotteiden valmistaja. PA ja MA aiheuttavat iholla ja limakalvolla ärsytysoireita, joiden lisäksi niiden on havaittu aiheuttavan myös astmaa, allergisia kontakti-ihottumia ja kontaktiurtikariaa.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa anhydridien aiheuttamien allergisten sairauksien diagnostiikkaa optimoimalla testaukseen käytettäviä antigeenikonjugaatteja karakterisoinnin avulla. Testiaineiden laadun kohoaminen parantaisi diagnosointiin käytettävien ihotestien ja vasta-ainemääritysten herkkyyttä ja spesifisyyttä.

Tutkimuksessa syntetisoitiin ja optimoitiin PA- ja MA-konjugaatteja in vivo ja in vitro testeihin. Tutkimuksessa käytettyä lähestymistapaa soveltamalla on mahdollista optimoida lähes minkä tahansa hapteenikonjugaatin valmistus. Lisäksi kehitettiin ELISA-menetelmä, joka on herkkyydeltään ja spesifisyydeltään kaupallista RAST-testiä vastaava ja joidenkin potilaiden kohdalla jopa sitä herkempi. ELISA-menetelmä on RAST-testiä huomattavasti nopeampi, halvempi ja käyttäjäturvallisempi, koska siinä ei jouduta työskentelemään radioaktiivisten aineiden kanssa.

Ei yhteenvetoa.

Clinical and Immunological Examination of Workers Exposed to Phthalic and Maleic Anhydrides and Monitoring of Exposures by Industrial Hygiene and Biological Methods

20.8.2001

Phthalic anhydride (PA) and maleic anhydride (MA) are used as reactants in the manufacture of dioctyl phthalate, a plasticiser of polyester resins and PVC plastics. This project was aimed at improving the diagnostics of anhydride-induced allergic diseases by optimising through characterisation the antigen conjugates used in allergy testing. PA and MA conjugates were synthesised and optimised for tests in vivo and in vitro. The approach used in the study can be utilised to optimise the manufacture of almost any haptene conjugate. In addition, an ELISA method was developed that is comparable to the commercial RAST test in sensitivity and specificity. In some patients, the ELISA test may even surpass RAST in sensitivity. Because no radioactive substances are required, the ELISA method is considerably faster, cheaper and safer to use than the RAST test.
Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Harri Alenius
  (09) 474 7493
 • Toteutusaika
 • 22.8.1997 - 1.9.1999
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.5.1997
  50 456.38 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 219 317.06 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.1.2000