97149 Kehittämisavustus

Työn iloa! Siivoojien toimintakyvyn kehittämiseen tähtäävä hanke vuosina 1997-1998

Engel Palvelut Oy:n Etelä-Suomen alueella toteutetun projektin tavoitteena oli työkyvyn ylläpitäminen ja nostaminen kehittämällä oman työn hallintaa, työterveyttä ja työyhteisön toimivuutta. Lisäksi tavoitteena oli sairauspoissaolojen vähentäminen ja esimiesten johtamistyön kehittyminen. Hankkeeseen kuului fyysisen toimintakyvyn ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Ohjelma sisälsi liikuntaintervention kunto-ohjelmineen, kuukausittaiset työyhteisöpalaverit ja niiden välillä tehdyt työhön, työterveyden ylläpitoon ja asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät välitehtävät.

Liikuntaohjelma paransi ryhmäläisten ylä- ja alaraajojen sekä vatsa- ja selkälihasten testituloksia sekä kuntoindeksiä. Tutkimusryhmällä lyhyet sairauspoissaolot vähenivät. Toiminnan kehittämisohjelman tuloksena siivoojien työkyky parani kaikkien muuttujien osalta alkutilanteeseen verrattuna. Säännölliset työyhteisöpalaverit osoittautuivat hyväksi tekijäksi työpaikalla esiin tulevien asioiden käsittelyssä.

Sovellettu tutkimus: Hopsu, Louhevaara, Korhonen, ym.: Työyhteisön kehittämisintervention toimivuus ja vaikutukset siivoustyön kuormittavuuteen, Työterveyslaitos ja Rakennushallitus, Helsinki 1993.

Hanketiedot

 • HakijaEngel Security Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • EEVA AHTIMO
  020 424 2130
 • Toteutusaika
 • 12.5.1997 - 1.3.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.3.1997
  6 727.52 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 42 215.17 euroa
 • Tulokset valmistuneet 4.6.1999