97159 Stipendi

Inter-Noise '97 -konferenssi, 25. - 27.8.1997, Unkari

Vuosittainen meluntorjunta-alan konferenssi Inter-Noise järjestettiin 25.-27.8.1997 Budapestissa
Unkarissa. Konferenssin yleisteemana oli "Help quiet the world for a higher quality life".
Perinteisen kuulonsuojaamiseen tähtäävän meluntorjunnan lisäksi myös muut melun
terveysvaikutukset ja melun häiritsevyyteen liittyvät tekijät olivat useiden esitysten aiheena.
Hakijan tavoitteena oli julkistaa Suomessa toteutetun Käsikoneiden meluturvallisuus -tutkimuksen
päätulokset sekä kiinnittää huomiota EU:n konedirektiivin meluturvallisuutta koskevien
vaatimusten toteutumisessa havaittuihin puutteisiin. Lisätavoitteena oli perehtyä meluntorjunnan
nykysuuntauksiin eri puolilla maailmaa.
Hakijan esitelmä konferenssissa: Airo E., Hongisto V. & Olkinuora P.: Noise safety information
survey of hand-held power tools, Inter-Noise '97 Proceedings, Vol. 3, p. 1729-1732.
1

Hanketiedot

 • HakijaAIRO ERKKO
 • Lisätietoja
 • ERKKO AIRO
  4747933
 • Toteutusaika
 • 19.5.1997 - 1.9.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.1997
  840.94 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 840.94 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.9.1997