97209 Kehittämisavustus

Asennustyön turvallisuuskansion uudistaminen ja kehittäminen

Asennustyön turvallisuuskansio on aikanaan tehty VTT:n ja Onninen-Termo Oy:n yhteistyönä tässä hankkeessa sovelletun tutkimuksen yhteydessä. Kansio on ollut ARE Oy:n käytössä alan yritysten yhdistyessä. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa kansio nykyisen työsuojelulainsäädännön sekä yrityksen nykyisten tarpeiden ja toimintatapojen mukaiseksi.

Kortistomuotoinen kansio on tarkoitettu erityisesti projektinhoitajan ja kärkimiehen käyttöön, mutta siitä on hyötyä muillekin asennusprojektiin osallistuville. Kansion kortistossa on seitsemän pääluokkaa: projektin hoitaminen, työkalut, telineet ja työtasot, nostokalusto, työtehtävät, työympäristö sekä työterveyshuolto. Kansio liittyy kiinteästi yrityksen laatujärjestelmään. Lisäksi hankkeessa järjestettiin useita puolen päivän mittaisia koulutustilaisuuksia, joissa käyttäjille selvitettiin kansion käyttöä ja sisältömuutoksia.

Sovellettu tutkimus: Ruuhilehto Kaarin & Sauni Simo: LVIS-töiden turvallisuus talonrakentamisessa, VTT, turvallisuustekniikan laboratorio (rahaston no 89208).

Hanketiedot

 • HakijaARE OY
 • ToteuttajaVTT Tuotteet ja tuotanto, turvallisuustekniikka
 • Lisätietoja
 • PIRJO-RIITTA JYRÄS
  (09) 7706 5642
 • Toteutusaika
 • 18.6.1997 - 1.12.1997
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 23.5.1997
  3 447.85 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 895.7 euroa
 • Tulokset valmistuneet 24.6.1998