98037 Tiedotus ja koulutus

Monipuolisten työaikojen tarjoamia mahdollisuuksia ja niistä saatuja kokemuksia koskeva selvitys ja julkaisu

Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 1996-1997 asetettiin keskusjärjestöjen välinen työaikatyöryhmä. Sen tehtävänä on ollut selvittää yritysten, työyhteisöjen ja niiden henkilöstön työaikaan liittyviä kehitystarpeita ja niiden toteuttamiseen liittyviä työllisyysvaikutuksia. Työryhmän tehtävänä on myös kerätä tietoa jo käytössä olevista käytännön työaikaratkaisuista ja niiden vaikutuksista yritysten toimintaan ja henkilöstön työaikatarpeiden toteuttamiseen.

Hankkeeseen ovat osallistuneet Akava, Kirkon sopimusvaltuuskunta, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Palvelutyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja Valtion työmarkkinalaitos.

Hankkeessa valmistui julkaisu Käytännön työaikaratkaisuja - tarpeen mukaan. Julkaisussa kuvataan eri sektoreilla toimivien yritysten ja muiden työyhteisöjen toteuttamia käytännön työaikaratkaisuja. Esimerkkijulkaisulla työmarkkinakeskusjärjestöt haluavat kannustaa työelämän paikallisia osapuolia uusiin, entistä paremmin tarpeita vastaaviin työaikaratkaisuihin.

Julkaisua samoin kuin keskusjärjestöjen työaikatyöryhmän Työaikaraportti-julkaisua saa kaikista hankkeeseen osallistuneista järjestöistä ja organisaatioista.

Hanketiedot

 • HakijaElinkeinoelämän keskusliitto ry
 • ToteuttajaElinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Lisätietoja
 • RISTO ALANKO
  (09) 6868 2252
 • Toteutusaika
 • 31.3.1998 - 1.6.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 23.3.1998
  11 470.42 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 25 127.28 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.10.1998