98098 Tutkimus

Yhteistyöpeli tiimien kehittämiseen

Hankkeessa kehitettiin Yhteistyöpeli -menetelmää organisaatioiden tiimivalmennuksen tueksi. Yhteistyöpelin avulla harjoitellaan yhteistyötaitoja ja tiimissä toimimista ja siten edistetään tiimien tuottavaa ja laadukasta työskentelyä. Yhteistyöpeli on kortti- ja lautapeli, jossa tiimin jäsenet ratkovat ongelmatilanteita, pohtivat tiimin toimintaperiaatteita ja tutustuvat toisiinsa pelinvetäjän tuella. Yhteistyöpeli räätälöitiin hallinto-, toimisto- ja asiakaspalvelutiimien tarpeisiin. Yhteistyöpeliä levitettiin organisaatioiden käyttöön kouluttamalla pelinvetäjiksi yli 200 organisaation kouluttajaa, kehittäjää tai konsulttia 47 organisaatiosta. Menetelmää käytetään koulutus- ja konsultointiorganisaatiossa, huipputeknologian yrityksissä, metsä-, metalli- ja elintarviketeollisuudessa sekä valtion virastoissa ja kunnissa. Menetelmän käyttäjien verkostoitumista ja tiedon levitystä tuettiin verkostotapaamisilla. Yhteistyöpelin käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä: keskustelu on käynnistynyt vaikeistakin asioista, erilaisia näkemyksiä on saatu esille, toisiin tutustumista on pidetty arvokkaana, tiimin toimintaperiaatteita on sovittua ja kehittämistoimia on käynnistetty työpaikoilla. Tulokset on julkaistu tapauskuvauksina, kotimaisina ja kansainvälisinä artikkeleina sekä loppuraporttina.

Hankkeen vastuuhenkilö
VEIKKO TEIKARI

16.12.2002

Ryhmien ja tiimien käyttö työn organisoinnin muotona lisääntyi 1990-luvulla kovasti. Tiimityön organisointi ja yhteistyön sujuminen vaikuttavat olennaisesti työn tuottavuuteen ja laatuun sekä henkilöstön hyvinvointiin. Niinpä henkilöstön tiimivalmiuksien ja yhteistyön kehittämistarpeet nousivat voimakkaasti esille.Työpaikoilla tarvitaan käytännönläheisiä menetelmiä henkilöstön kehittämisen tueksi. Kehitetty yhteistyöpeli on tarkoitettu tiimivalmiuksien kehittämisen tueksi. Hanke toteutettiin osana Tuottavuutta Tulevaisuuteen ohjelmaa.Yhteistyöpeli räätälöitiin hallinto-, toimisto- ja asiakaspalvelutiimien tarpeita vastaavaksi yhteistyössä organisaatioiden kanssa. Peliä levitettiin organisaatioiden käyttöön kouluttamalla uusia pelinvetäjiä. Menetelmän käyttäjien verkkoutumista tuettiin järjestämällä verkostotapaamisia. Käyttökokemuksia pelistä koottiin kyselyillä ja haastatteluilla, joissa käytettiin hyväksi organisaatioiden dokumentteja.Menetelmäkehityksen tuloksena on ilmestynyt Yhteistyöpelin uusi kysymyskorttien sarja nimeltään Toimisto+. Se on otettu organisaatioissa laajasti käyttöön.Yhteistyöpeliä on levitetty kouluttamalla organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia kehittäjiä, kouluttajia ja konsultteja menetelmän itsenäisiksi käyttäjiksi. Koulutettuja henkilöitä on noin 200 ja he edustavat 47 organisaatiota. Yhteistyöpelin käyttäjien koulutusta varten on koottu koulutuskansio, jossa on kalvopohjat Yhteistyöpelin esittelemiseksi sekä artikkelikokoelma Yhteistyöpelin käyttökokemuksista.

Toimittaja
Ritva Reinboth

Julkaisu

Kokemuksia kentältä, Teknillinen korkeakoulu, Espoo 1999, puh. (09) 4511, faksi (09) 451 3665, ISBN 951-22-4490-X, ISSN1239-484X, 115 s.
Jaakola Moira, Ruohomäki Virpi, Teikari Veikko: Yhteispeli tiimien kehittämisessä.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • VEIKKO TEIKARI
  (09) 451 3650
 • Toteutusaika
 • 27.4.1998 - 1.1.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.4.1998
  67 275.17 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 181 474.77 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.2.2002

Aiheluokitus