98176 Kehittämisavustus

Yliäänimetalliruiskun meluntorjunta ja ilmastoinnin tehostaminen

AK-Tehdas Oy tuottaa Tampereella metalliruiskutus-, telanvalmistus- ja huoltopalveluita. Metalliruiskutusta käytetään metallituotteiden viimeistelypinnoituksessa esimerkiksi pinnoitus- ja korjauskäsittelyssä. Yliäänimetalliruiskutuksen työsuojelun ongelmana on 130 dB(A):n melutaso ja ilman epäpuhtaudet. Erityisesti volframi-, koboltti- ja kuparipitoisuudet sekä kokonaispölypitoisuudet hengitysvyöhykkeellä ovat olleet suuria. Hankkeen tavoitteena oli laatia työolojen parannusehdotusvertailu metalliruiskutustilassa ilman laadun ja melun osalta.

Ratkaisuvaihtoehdoiksi sovittiin tilan yleis- ja kohdeilmanvaihdon kehittäminen ja melun vaimentaminen. Melun vaimentamiseen pyrittiin koko ruiskutustilassa sekä ruiskutussuuttimen koteloinnilla. Lisäksi kehitettiin yhdistetty äänenvaimennin ja kohdepoistohuuva. Ilmanlaadun hallinta perustui tehokkaaseen telakoteloon, joka on jaettu viiteen erilliseen imukammioon. Ilmanvaihtoa ohjataan siten, että poistoilma imetään siitä kammiosta, jonka kohdalla ruiskutussuutin kulloinkin toimii. Paras altistumisen torjunta saadaan eristämällä ruiskutusta valvova henkilö omaan valvomoon. Myös raitisilmasuojaimien käyttö on tehokas altistuksen torjuntatapa.

Sovellettu tutkimus: Enbom Seppo: Hitsauksen ja hionnan kohdepoistoilman suodatus ja kierrätys, VTT/tur, Tampere 1991 ja Tapola Markku et al: Teollisuuden kohdeilmanvaihto, VTT/työ. KTM-sarja D:12, Helsinki 1982.

Hanketiedot

 • HakijaAK-TEHDAS OY
 • ToteuttajaInsinööritoimisto AX-LVI Oy
 • Lisätietoja
 • JUKKA NIKULA
  (03) 270 0770
 • Toteutusaika
 • 5.5.1998 - 1.12.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.5.1998
  5 718.39 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 993.24 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.1.2000