98425 Stipendi

Selkäkivun ja selkäsairauksista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden työperäiset ja yksilölliset riskitekijät -tutkimus

*

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Asklöf

19.9.2002

Selkäkivut ja -sairaudet heikentävät merkittävästi työkykyä. Oirehtivat ja kipuilevat siirtyvät usein ennenaikaisesti eläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeistä viidennes on myönnetty pitkittyneen selkäoireilun perusteella. Kysymyksessä on siis huomattava kansanterveydellinen ongelma.Tutkimuksessa selvitettiin selän sairauksia sekä näistä aiheutuvan työkyvyttömyyden taustalla olevia tekijöitä. Kohderyhmänä oli alun perin selkävaivoja potemattomia työssäkäyviä ihmisiä, 7 512 miestä ja 5 583 naista. Perusmittaukset ja -tutkimukset tehtiin Kansaneläkelaitoksen Autoklinikka-tutkimuksessa vuosina 1973–76. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden tiedot saatiin Kelan rekisteristä. Seuranta-aika kattoi 193 433 henkilövuotta ja kesti vuoden 1994 loppuun.Tutkituista päätyi työkyvyttömyyseläkkeelle selkävaivojen vuoksi 478 ihmistä. Selkäsairauksien taustalta löydettiin sekä terveyteen liittyviä että sosioekonomisia tekijöitä, joiden vaikutusta yhdessä ja erikseen on syytä tutkia edelleen. Vapaa-ajan säännöllisen liikuntaharrastuksen (vähintään kolme tuntia liikuntaa viikossa) todettiin pienentävän varhaisen eläköitymisen riskiä. Korkean koulutustason omaavat potivat muita harvemmin selkäsairauksia. Myös koetulla terveydentilalla oli merkitystä: itsensä erittäin terveeksi tai terveeksi arvioineiden ryhmissä todettiin vähemmän selkäsairauksia kuin ryhmissä, joissa koettu terveydentila oli keskinkertainen tai huono.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Hanketiedot

 • HakijaAsklöf Johanna
 • Lisätietoja
 • Johanna Asklöf
  040-7017838
 • Toteutusaika
 • 1.12.1998 - 1.6.1999
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.11.1998
  2 018.26 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 25 995.13 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.8.2002