99041 Tutkimus

Aineeton pääoma yrityksen johtamisprosessin osana

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten aineettoman varallisuuden hallinta toteutetaan käytännössä suomalaisissa yrityksissä. Pääpaino on sen selvittämisessä, miksi ja miten organisaatioiden jäsenet toimivat sekä miten eri osat (henkilöstö, organisaatioyksiköt yms.) toimivat yhdessä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda yritysjohtajien käyttöön uudenlaisia ajattelumalleja siitä, miten toimintaa tulisi kehittää niin, että yrityksen aineettoman varallisuuden hyödyntäminen olisi entistä tehokkaampaa. Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitkä aineettoman varallisuuden muodot vaikuttavat eniten yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen? 2) Mitä indikaattoreita yritys käyttää näiden mittaamiseen? 3) Miten yritys kehittää näitä aineettoman varallisuuden muotoja? 4) Miten yritys ohjaa aineettoman varallisuuden kehittymistä? 5) Miten yritys mittaa aineettoman varallisuuden kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta? Tutkimus perustuu yhdeksään Helsingin Pörssissä listatun yrityksen muodostamaan aineistoon. Aineisto on kerätty haastattelemalla analyytikkoja sekä eri asemissa toimivaa yrityksen henkilöstöä. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tutkimusraporttina kevään 2001kuluessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rita Asplund

Tiedottaminen yritysten aineettomasta varallisuudesta hyödyttäisi sijoittajia

25.10.2001

Sijoitusmarkkinat kykenevät vain rajallisesti hyödyntämään yrityksen aineettomaan varallisuuteen liittyvää informaatiota. Aineeton varallisuus koostuu inhimillisestä pääomasta, yrityksen sisäisistä ja ulkoisista rakenteista sekä kaupallisesti hyödynnettävästä aineettomasta varallisuudesta.

Sijoittajat joutuvat monessa tapauksessa perustamaan odotuksensa jopa pelkkään toimialaan, jos yritys toimii suurten odotusten kasvualoilla. Syynä tähän on yritysten pelko siitä, että aineettomasta varallisuudesta tiedottaminen haittaisi niiden liiketoimintaa ja tekisi kilpailijoille mahdolliseksi kopioida toimivia ratkaisuja.

Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:n tutkimuksesta, jossa kahdeksan eri toimialoja edustavaa pörssiyritystä ryhmiteltiin niiden arvoa synnyttävän aineettoman varallisuuden perusteella. Ryhmien avulla on mahdollista tunnistaa yksittäisiä yrityksiä laajempia kehittämistarpeita ja antaa yritysten sidosryhmille uudenlaisia välineitä aineettoman varallisuuden arviointiin.

Toimittaja
Liisa Strann

Julkaisu

Tomi Hussi: Aineettoman varallisuuden johtaminen – Miten vastata tunnistamiseen ja kehittämiseen liittyviin haasteisiin, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, Sarja B 180, Helsinki 2001, 67 s., ISBN 951-628-348-9, ISSN 0356-7443
Tilaukset: Taloustieto Oy, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki, puh. (09) 6099 0211, tilaukset@taloustieto.fi

Hanketiedot

 • HakijaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • ToteuttajaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Lisätietoja
 • Rita Asplund
  (09) 6099 0208
  (09) 601 753
 • Toteutusaika
 • 1.7.1999 - 1.12.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.4.1999
  47 092.62 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 73 918.59 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.9.2001