99206 Kehittämisavustus

Rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan työturvallisuustehtävät ja -velvoitteet kauppakeskushankkeessa

10.2.2001

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia rakennuttajan turvallisuusjärjestelmä, joka sisältää ohjeet ja malliasiakirjat rakennuttajan turvallisuustehtävien ja -velvoitteiden hoitamiseksi erityisesti kun toteutusmuotona on projektinjohtourakka. Pilottikohteena oli Espoon Matinkylään rakennettava kauppakeskus Iso Omena.

Rakennuttaja asetti tavoitteeksi korkean työturvallisuuden kohteessa. Rakennuttaja sekä suunnittelijat ja projektinjohtourakoitsija arvioivat yhdessä työturvallisuusriskejä. Arvioinnin perusteella laadittiin hankkeen turvallisuusasiakirja. Päätoteuttaja laati työmaata varten työsuojelu- ja työnjärjestelyohjeet. Ohjeet sekä turvallisuusasiakirja liitettiin kaikkiin osaurakoiden sopimuksiin. Osaurakkasopimuksissa yksilöitiin urakoitsijan työturvallisuustehtävät.

Päätoteuttajan työmaapäällikkö toimi työsuojelupäällikkönä, ja työsuojeluvaltuutettu oli päätoiminen. Turvallisuustasoa valvottiin TR-mittarin avulla ja töiden yhteensovitus sekä siihen liittyvät turvallisuusasiat käsiteltiin viikoittaisissa osaurakoiden yhteensovituspalavereissa.

Pilottikohteen rakennuttajan ja projektinjohtourakoitsijan henkilöstöt tekivät paljon turvallisuuden parantamiseksi. Jotta turvallisuustieto ja -motivaatio saataisiin siirretyksi osaurakoitsijoiden aliurakoitsijoille ja sitä kautta yksittäisille työntekijöille, projektinjohtourakoitsijan valvojien olisi oltava entistäkin tarkempia turvallisuusasioissa. Työmaan koko henkilöstölle tulisi tiedottaa työmaan turvallisuusperiaatteista.

Hankkeessa suositettiin, että rakennuttajan tulisi urakoitsijoita valitessaan pitää turvallisuusasiat yhtenä valintakriteerinä. Olisi myös huolehdittava siitä, että työturvallisuutta koskevat vaatimukset siirtyvät urakointiketjuissa yksittäisiin työntekijöihin saakka. Lisäksi ehdotettiin, että suurten rakennushankkeiden työturvallisuusasioiden käytännön hoitamista verrattaisiin keskenään. Siten tunnistettaisiin eri organisointitapojen hyödyt.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaALEKSIA OYJ KIINTEISTÖKEHITYS
 • ToteuttajaVTT Rakennustekniikka
 • Lisätietoja
 • JORMA KONSTI
  010 3040100
  010 3040463
 • Toteutusaika
 • 1.7.1999 - 1.3.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 31.5.1999
  14 295.97 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 28 591.94 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.11.2000