Onko virheisiin suhtautuminen yhteydessä johtotehtäviin liittyviin huolenaiheisiin vaativaa asiantuntijatyötä tekevillä?

Hanketiedot

Hankenumero
118050

Hakija
Heidi Tsupari

Toteuttaja
Heidi Tsupari

Lisätietoja
Heidi Tsupari
heidi.tsupari@jyu.fi

Toteutusaika
5.9.2018 - 10.9.2018

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2018
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 221 euroa

Tulokset valmistuneet
10.9.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on pitää suullinen esitelmä Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen tieteellisistä tuloksista tämän osatutkimuksen osalta alan kansainvälisessä konferenssissa (EAOHP The 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference 5.-7.9. 2018 Lissabon, Portugali), verkostoitua ja kerätä tietoa uusimmista alan tutkimuksista. Esityksen pohjana olevassa tutkimuksessa selvitettiin vaativaa asiantuntijatyötä tekevien huolenaiheita liittyen mahdolliseen johtotehtävään ja näiden huolien yhteyttä virheisiin suhtautumiseen. Ensimmäiseksi tavoitteenamme oli löytää toisistaan eroavia ryhmiä, joissa työntekijöillä olisi samankaltaisia huolia. Toiseksi tutkittiin eroavatko löydetyt ryhmät virheisiin suhtautumisen ja erityisesti virheisiin liittyvän riskinoton ja virheiden kuormittavuuden osalta. Johtotehtäviin liittyviä huolia voivat kokea niin johtotehtävissä toimivat kuin muutkin asiantuntijat, joiden työuralla eritasoiset johtotehtävät voisivat olla potentiaalinen vaihtoehto. Suhtautuminen virheiden tekemiseen kytkeytyy johtotehtäviin liittyviin huolenaiheisiin. Virheet voidaan kokea kielteisinä ja ahdistavina, mutta myös mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä työssä. Suomalaisten yritysten ja organisaatioiden menestys on yhä enemmän kiinni osaamisesta. Tärkeä osa osaamista on johtajaosaaminen ja on oleellista, että johtotehtäviin hakeudutaan laajasti ja pätevät johtajat myös pysyvät tehtävissään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Tsupari

Tiedote

Virheet kuormittavat huolettomia vähiten

10.9.2018

Virheet kuormittavat huolettomia vähiten. Tällainen tulos saatiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksessa, jossa selvitettiin vaativaa asiantuntijatyötä tekevien huolenaiheita liittyen mahdolliseen johtotehtävään ja näiden huolien yhteyttä virheisiin suhtautumiseen.

Projektitutkija Heidi Tsupari esitteli tutkimuksen tuloksia Euroopan työ- ja organisaatiopsykologien konferenssissa (EAOHP 2018) Portugalin Lissabonissa syyskuussa 2018.

Tutkimuksessa löydettiin erilaisia ryhmiä suhteessa huolenaiheisiin: 1) huolettomat (34 %), 2) keskiverrot (37 %), 3) huolestuneet (6 %), 4) epäonnistumisesta huolestuneet (9 %), 5) vaikeuksista huolestuneet (11 %) ja 6) tasapainon menettämisestä huolestuneet (4 %).

Tulokset osoittivat, että itse raportoitu virheisiin liittyvä kompetenssi oli korkeampi huolettomien ryhmässä kuin keskivertojen, huolestuneiden ja vaikeuksista huolestuneiden ryhmissä.

Lisäksi huolettomat ja tasapainon menettämisestä huolestuneet olivat halukkaampia ottamaan riskejä kuin asiantuntijat muissa ryhmissä.

Huolestuneet ja epäonnistumisista huolestuneet olivat vähemmän halukkaita ottamaan riskejä ja raportoivat enemmän virheiden kuormittavuutta kuin muiden ryhmien jäsenet. Virheet kuormittivat vähiten huolettomia.

Karkeasti ottaen voidaan todeta, että kaksi kolmasosaa tutkituista asiantuntijoista koki huolestuneisuutta johtotehtäviin liittyen.

Tuloksista julkaistaan myöhemmin artikkeli.

Tutkimus on osatutkimus johtamisen pelkoa ja huolenaiheita koskevassa laajassa tutkimuksessa (TSR 116163).

Työsuojelurahasto tuki Tsuparin konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tsupari Heidi, Auvinen Elina, Huhtala Mari, Muotka Joona & Feldt Taru. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos.  Does error orientation associate with worries about leadership among upper white-collar employees? Posteri. https://www.tsr.fi/http://Tsupari Heidi, Auvinen Elina, Huhtala Mari, Muotka Joona & Feldt Taru. Jyväskylän yliopisto. Pyskologian laitos. Does error orientation associate with worries about leadership among upper white-collar employees?