Systeemisen konstellaation käyttö organisaatioiden kehittämisessä e-kirja

Hanketiedot

Hankenumero
116328

Hakija
Jani Roman

Toteuttaja
Jani Roman

Lisätietoja
Jani Roman
jani.roman@systemsenlightenment.com

Toteutusaika
1.8.2016 - 31.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
5 100 euroa

Kokonaiskustannukset
5 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2016

Tiivistelmä

Kirjahankkeessa kootaan yhteen kokemuksia systeemisestä konstellaatiosta organisaatioiden kehittämisessä perustuen Jani Romanin toteuttamiin useisiin systeemistä konstellaatiota hyödyntäviin kehityshankkeisiin. Tämän pohjalta kirjoitetaan ensimmäinen suomalainen varsinaisesti organisaatiokonstellaatiota käsittelevä kirja. Kirjan tarkoituksena on edistää menetelmän tunnettuutta ja soveltamista suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen. Kirjassa kuvataan menetelmän tausta ja arvioidaan sen soveltumista organisaatioiden ja yhteisöjen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Roman

Tiedote

Systeeminen konstellaatio avaa yhteisöjen toimintaa

31.10.2016

Tekniikan tohtori Jani Roman on kirjoittanut systeemisestä konstellaatiosta alan suomalaisen perusteoksen. Hän keskittyy erityisesti organisaatiokonstellaatioihin, joista on kirjoitettu maailmassa vain vähän. Menetelmä auttaa johtajia kokemaan, miten erilaiset suhteet toimivat organisaatiossa. Työsuojelurahasto tuki stipendillä kirjan kirjoittamista.

Kirja on tarkoitettu erityisesti esimiehille, organisaatioiden kehittäjille ja työnohjaajille. Alkuperäisestä suunnitelmastaan poiketen Roman toteutti markkinointisyistä kirjansa painettuna, ei sähköisesti.

Roman teki työpsykologian väitöskirjansa (2005) dialogista organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Roman on muun muassa mindfulness-ohjaaja.

Perheille, organisaatioille, yhteiskunnalle

Systeeminen konstellaatio on Romanin mukaan keino tukea minkä tahansa ihmissysteemin hyvinvointia ja auttaa yksilöä löytämään ratkaisuja elämänsä tärkeisiin kysymyksiin. Muotoja ovat perhe- ja organisaatiokonstellaatiot sekä yhteiskunnalliset konstellaatiot.

Roman on myös aiemmin saanut Työsuojelurahastolta tukea (TSR 99167, 110306, 114298), kun hän on kehittänyt systeemistä konstellaatiota organisaatioiden avuksi. Kirjassa hän kokoaa näitä kokemuksia ja taustoittaa menetelmää teoreettisesti.

Romanin mukaan ihmisyhteisöissä vaikuttavat näkymättömät voimat, joiden ymmärtäminen selittää, miksi syntyy erimielisyyksiä; miksi ihmisjoukot reagoivat kummallisesti, ja mistä syntyy muutosvastarinta. Systeeminen konstellaatio on keino tunnistaa näitä voimia ja löytää ratkaisuja niin omassa elämässä, organisaatioissa kuin yhteiskunnassa.

Ymmärrys yhteisöistä nousuun

Kirjassa kuvataan konstellaation tekeminen vaihe vaiheelta. Esimerkein kuvataan menetelmän mahdollisuuksia muun muassa johtamisen kehittämisessä, kehityshankkeissa ja työnohjauksessa.

Roman lupaa, että systeeminen konstellaatio nostaa ymmärryksemme ihmisyhteisöistä ja yksilöstä niissä uudelle tasolle. 

Kirjassa Roman kuvaa näkymättömiä voimia, jotka ovat läsnä kaikissa ihmisyhteisöissä. Niiden ymmärtäminen auttaa löytämään uusia ratkaisuja monenlaisiin työyhteisöjen ongelmiin. Roman opastaa lukijaa myös itse kokeilemaan menetelmää.

Yli 650 konstellaation kokemuksella

Romanin kirja perustuu hänen yli 20 vuoden kokemukseensa ihmisyhteisöjen kehittämisestä, 15 systeemisen konstellaation organisaatiotutkimukseen ja yli 650 konstellaatioon.

Konstellaatio voidaan tehdä monin tavoin, mutta perusidea on yksinkertainen. Ihmiset edustavat asiakkaan systeemin ihmisiä ja seuraavat tuntemuksiaan, joiden avulla ohjaaja tukee konstellaatioprosessia. Usein konstellaatio päätyy ratkaisuun, mutta vähintään se laittaa energiaa liikkeelle asiakkaassa.

Tunneperäistä ymmärrystä

Ohjaaja ei ole parantaja edes perhekonstellaatiossa. Ohjaaja auttaa asiakasta ymmärtämään enemmän omasta systeemistään. Roman perustelee, että kukaan ei voi pelastaa toista, sillä riippuu täysin toisesta, ottaako hän avun vastaan. Silti ohjaaja ei ole toisen yläpuolella.

Konstellaatio tuo tunneperäistä ymmärrystä, joka eheyttää, muuntaa vihan rakkaudeksi. Ymmärrystä ei tuo järkeily, vaan sen näkeminen, miten paljon kärsimystä on aiheutunut sokeutemme tähden. ​

 

 

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Roman Jani (2016) Systeeminen konstellaatio: Ihmisyhteisöjen näkymättömät voimat. Dialogi-instituutti, Books on Demand. ISBN 978-952-339-372-1.

Kirja ostettavissa: http://www.dialogi-instituutti.fi/kirja-systeeminen-konstellaatio

Näkymätön näkyväksi. Tiedon silta 2017. https://tiedonsilta.fi/nakymaton-nakyvaksi/