Working on Safety Conference 2014 – Learning from the past to shape a safer future 7th international conference, Workingonsafety.net, 30.9.-3.10.2014, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
114210

Hakija
Susanna Mattila

Toteuttaja
Susanna Mattila

Lisätietoja
Susanna Mattila
Puuttuu migraatiossa

Toteutusaika
29.9.2014 - 15.10.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 939 euroa

Tulokset valmistuneet
15.10.2014

Tiivistelmä

Osallistun 30.9.-3.10.2014 pidettävään Working on Safety –konferenssiin, jonka teemana on ‘Learning from the past to shape a safer future’. Pidän siellä esityksen taiteilijoiden työturvallisuudesta.
Kerron kuvataiteilijoiden ja teatterialan taiteilijoiden työturvallisuuteen liittyviä tuloksia Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa kyselystä. Konferenssiesitysten tiivistelmät jaetaan osallistujille sähköisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Mattila

Tiedote

Taiteilijoiden työturvallisuutta pitää parantaa

15.10.2014

Taiteilijoiden tapaturmien torjuntaan pitäisi kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota, todetaan Työterveyslaitoksen (TSR
111253) tutkimuksessa.

Tutkija
Sanna Mattilan tekemä kysely osoittaa, että
taiteellisissa ammateissa toimiville sattuu usein tapaturmia.
Kuvataiteilijat pitivät kemikaalialtistusta merkittävimpänä
turvallisuusriskinä työssään. Teatteritaiteilijoiden mielestä
heidän työnsä tärkeimmät tapaturmariskit ovat horjahtaminen,
kompastuminen ja sähköön liittyvät tapaturmat.

Teattereissa sattuu sekä tavaroiden että ihmisten putoamisia:
 39 prosenttia teattereissa työskentelevistä oli nähnyt
tavaran putoavan, vaikka niin ei ollut tarkoitus käydä ja 25
prosenttia vastaajista oli itse pudonnut. Pudonneet esineet olivat
usein lamppuja tai muita valaistukseen liittyviä tavaroita tai
lavasteita. Ihmiset olivat pudonneet esimerkiksi näyttämöltä,
portaista tai tikkailta.

Vastaajien mukaan yleisin syy tavaroiden putoamiseen on niiden
huono kiinnitys. Ihmisten putoamiseen on vastaajien mukaan
vaikuttanut esimerkiksi valaistus tai joko pudonneen tai toisen
ihmisen tekemä virhe. Yleisimmin putoamisia pyritään estämään
kaiteilla.

Sanna Mattila esitteli tutkimustaan Working on Safety
-konferenssissa, jonka teemana on Learning from the past to shape a
safer future. Kongressi pidettiin Iso-Britanniassa.
Työsuojelurahasto tuki kongressiin osallistumista
matkatipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman