Matkastipendi

Työsuojelurahasto myöntää matkastipendejä tukeakseen työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään. 

Samalla tutkijat ja kehittäjät voivat luoda yhteistyöverkostoja aihepiiristä kiinnostuneiden kesken ja tuoda uusia ideoita ja näkökulmia suomalaiseen työelämän tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Matkastipendillä voi kattaa matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata matkastipendin hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

  • esityksen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
  • esityksen pohjana olevan tutkimus- ja/tai kehittämistyön tausta on kuvattu
  • hakemus saapuu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle 

Mitä tuetaan?

Matkastipendillä tuetaan osallistumista ulkomailla järjestettäviin kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin. Rahasto ei myönnä matkastipendejä kotimaassa järjestettäviin tieteellisiin kokouksiin. Matkastipendillä ei voi rahoittaa tutkijavaihtoa.

Edellytyksenä on, että hakijalla on kokousohjelmassa hyväksytty esitys. Esityksen on käsiteltävä suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyötä ja sen on pohjauduttava tutkimuksellisin menetelmin tuotettuun tietoon.

Kuka voi hakea?

Matkastipendiä voi hakea vain yksityishenkilö. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun tieteelliseen kokoukseen.

Matkakohdetta ei voi vaihtaa.

Työsuojelurahaston myöntämä muu rahoitus ei estä matkastipendin myöntämistä.

Paljonko voi hakea?

Varmista, että haettava summa ei ylitä 80 %:n osuutta matkan kuluista. Matkastipendillä voi kattaa matka- ja majoituskuluja sekä osallistumismaksuja. Stipendin osuus voi olla enintään 80 % näistä kuluista.
 
Matkastipendillä ei korvata ansionmenetystä eikä päivärahoja.

Matkastipendi on verovapaa, mutta rahasto ilmoittaa sen lakisääteisesti verottajalle.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Hakijalla on oltava hyväksytty esitys konferenssiohjelmassa. Vahvistus esityksen hyväksymisestä on toimitettava Työsuojelurahastolle ennen matkaa.

Omaa opinnäytetyötä voi esitellä kansainvälisessä konferenssissa pääsääntöisesti yhden kerran.

Matkastipendiä ei voi saada diplomityön, lääketieteen lisensiaattityön, pro gradu -tutkimuksen tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön esittelyyn. Pelkästään hakijan oman ammattitaidon lisäämiseen tarkoitetut jatko- ja täydennyskoulutuskonferenssit jäävät matkastipendituen ulkopuolelle.

Matkastipendi voidaan myöntää vain yhdelle henkilölle, vaikka abstraktilla olisi useampia kirjoittajia.

Hakija voi saada matkastipendin, jos konferenssien väli on vähintään 24 kuukautta. Lähialueilla pidettäviin kansainvälisiin konferensseihin tuen voi saada useamminkin.

Työsuojelurahasto tukee myös Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA:n, koulutukseen osallistumista.

Stipendihakemus on jätettävä Työsuojelurahastolle ennen matkan alkua.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

  • konferenssiesityksen kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
  • merkitys suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta
  • esityksen tutkimuksellinen anti ja uutuusarvo
  • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat.

Miten hakemus käsitellään?

Työsuojelurahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisina.

Hakija saa päätösilmoituksen noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Rahoitussopimus

Jos rahasto hyväksyy hakemuksen, hakija ja Työsuojelurahasto tekevät hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta rahoitussopimuksen. Sopimus pohjautuu näissä ohjeissa ja rahaston yleisissä sopimusehdoissa esitettyihin periaatteisiin.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.