Esittävät taiteet turvallisuuskulttuurin muutosmatkalle

Esittävien taiteiden turvallisuuskulttuurissa on kehittämisen varaa. Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hanke on tuottanut uutta tietoa alan turvallisuuskulttuurin muutosmatkan tueksi. Tutkimusta esitellään ja siitä keskustellaan Työsuojelurahaston suorassa nettilähetyksessä torstaina 1. lokakuuta 2020.

Pieniä stuntteja tehdään perstuntumalla. Lavastukseen ei laiteta putoamista estävää kaidetta, koska se ei näytä hyvältä. Työhön mennään sairaana, silkasta rakkaudesta esiintymiseen ja uskollisuudesta työryhmälle. Työtä tehdään omalla persoonalla, outoina kellonaikoina, eikä aina ole mahdollisuutta riittävään palautumiseen. Toisaalta ajoittain työn puute ja huoli tulevasta voivat ahdistaa.

Esittävät taiteet näyttävät hurjalta alalta – etenkin, kun vielä muistetaan vallankäyttöön liittyvä epäasiallinen kohtelu, josta eskaloitui epäkohtiin puuttuva maailmanlaajuinen #metoo-kampanja.

Koko alan yhteinen voimainponnistus

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa on Työsuojelurahaston tuella tutkittu ja kehitetty turvallisuuskulttuuria ja -johtamista esittävissä taiteissa: teatterissa, oopperassa, sirkuksessa, tanssialalla, musiikin ja muilla esittävän taiteen aloilla. Kohderyhmässä on mukana myös elokuva-, tv- ja videoalan sekä tapahtumatuotannon työntekijöitä.

Mukana on suunnittelevia ja esittäviä taiteilijoita sekä hallinnon, tuotannon ja tekniikan ammattilaisia.

– Alan työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista on Suomessa ja maailmallakin hyvin vähän tietoa. Niin myös turvallisuuskulttuurista eli ihmisten ajattelusta ja uskomuksista, jotka liittyvät turvalliseen toimintaan, vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitokselta sanoo.

Hanke syntyi kentän tarpeesta, vuoropuheluna kentän ja tutkijoiden kesken. Yhteistyökumppaneina on laaja joukko keskeisiä esittävien taiteiden organisaatioita ja järjestöjä.

Opitaan oppimaan läheltä piti -tilanteista

Tutkimuksessa on kerätty 803 vastauksen kyselyaineisto sekä havainnointi- ja haastatteluaineisto. Lisäksi on järjestetty työpajoja. Tutkimuksen loppuraportointi on vielä kesken, mutta tässä vaiheessa Visurin mukaan voidaan todeta, että esittävissä taiteissa turvallisuutta arvostetaan ja siihen suhtaudutaan vakavasti.

– Vastaajat haluavat työskennellä turvallisesti ja pitää huolta, että työkaverikin pääsee terveenä töistä kotiin. Työnantajien ja toimeksiantajien koetaan pääsääntöisesti olevan kiinnostuneita työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Esittävissä taiteissa on monenlaisia toimijoita ja työntekijöitä: isoista laitoksista pieniin produktiokohtaisiin ryhmittymiin, palkansaajista freelancereihin. Resurssit – raha, aika ja osaaminen – vaikuttavat turvallisuustyöhön.
        
Reilu neljännes kyselyyn vastanneista kertoi olleensa mukana produktiossa tai työtilanteessa, jossa joku on joutunut vakavaan tapaturmaan. Useampi kuin neljä kymmenestä kertoi joutuneensa yhteen tai useampaan tapaturmaan kahden viime vuoden aikana.

– Merkille pantavaa on suhtautuminen pieniin tapaturmiin: 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että alalla pidetään pieniä tapaturmia normaalina osana jokapäiväistä työtä, Visuri sanoo.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluva Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja ja muusikko Tommi Saarikivi nostaa läheltä piti -tilanteista oppimisen tärkeäksi läksyksi alan turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

– Me olemme yleensä vain iloinneet siitä, että onneksi ei käynyt pahasti. Ratkaiseva kysymys työyhteisön turvallisuusketjussa on tilanteen dokumentointi ja siitä oppiminen. Jos on hyviä ohjeistuksia mutta niitä ei noudateta, nollan tapaturman tavoite jää saavuttamatta.

Toimintakulttuurin muutos vaatii pitkäjänteistä työtä, yhdessä tekemällä, Saarikivi sanoo.
Koronatilanne on Saarikiven mukaan alleviivannut hankkeen merkitystä ja tehnyt näkyväksi työnantajan karuimmillaan erittäin isoja vastuita, esimerkiksi riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden suojelemisessa.

Työn valtaisaa imua – ja psykososiaalista kuormaa

Esittävissä taiteissa koetaan suurta työnimua ja rakkautta omaan työhön, joka on vaihtelevaa ja merkityksellistä. Toisaalta työssä on paljon psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Yli puolet vastaajista koki alan ajattelutavan olevan, että psykososiaalisiin kuormitustekijöihin kuuluvaa epäasiallista kohtelua pitää vain sietää.

 – Alalla ollaan nyt menossa valtavan hyvään suuntaan. Halutaan purkaa näitä valta- ja auktoriteettiasemia, Susanna Visuri sanoo.

Työvälineitä turvallisempaan työskentelyyn

Kaikkea hankkeessa kerättyä aineistoa on hyödynnetty laajasti. Yhdessä kentän toimijoiden kanssa on tehty maksutonta materiaalia ja työvälineitä turvallisemman työskentelyn kehittämiseen. Vuoden 2020 lopussa julkaistaan verkkosivusto. Sinne tulee muun muassa riskinarviointityökalu, turvallisuuden tsekkilista ja hyvän työkäyttäytymisen huoneentaulu.

Tutkimus tutuksi -tilaisuus on nähtävissä suorana lähetyksenä ilman kirjautumista verkossa osoitteessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto. Tilaisuudessa alustavat toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi Suomen Teatterit ry:stä sekä vanhempi asiantuntija Susanna Visuri ja tutkija Heli Ansio Työterveyslaitokselta.

Tilaisuuden lopussa järjestetään paneelikeskustelu, jossa Tommi Saarikivi, Suomen Kansallisoopperan tuotantojohtaja Timo Tuovila, Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen ja Muusikkojen liiton freeasiamies Jaakko Kämäräinen keskustelevat aiheesta.  Paneelikeskustelua vetää Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka.

Tutkimus tutuksi -tapaamisen editoitu tallenne julkaistaan Youtubessa ja Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Lisätietoa:
Vanhempi asiantuntija Susanna Visuri, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7548, susanna.visuri@ttl.fi
Toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Teatterit ry, 040 153 1415, tommi.saarikivi@suomenteatterit.fi

Hanke117333 Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

Työterveyslaitoksen Susanna Visurin ja Heli Ansion esitys