Kutsu: Toimintakulttuurivallankumous turvaamaan esittävää taidetta – Tutkimus tutuksi -tapaamisen suora nettilähetys 1.10.

Mitkä asiat edistävät ja mitkä estävät turvallista työskentelyä esittävän taiteen aloilla? Millaisin eri keinoin työturvallisuutta ja työhyvinvointia johdetaan? Muun muassa näistä asioista keskustellaan Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi –tapaamisen suorassa nettilähetyksessä torstaina 1.10.2020 klo 9–10.30 osoitteessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto.

Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä Työsuojelurahaston YouTube-kanavan kommenttikentässä suoran nettilähetyksen aikana.  

Tutkimus tutuksi –tapaamisessa esitellään Työterveyslaitoksen Floor is Yours -hanketta, jossa on tutkittu esittävien taiteiden alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä kehitetty käytännön menetelmiä turvallisen työskentelyn edistämiseksi. Hanke on suunniteltu ja toteutettu yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa muun muassa teatterin, oopperan, sirkuksen, tanssin ja musiikin aloilta.

Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja ja Floor is Yours -hankkeen ohjausryhmän jäsen Tommi Saarikivi kertoo, miksi on tärkeää kehittää esittävien taidealojen työpaikkojen turvallisuusjohtamista ja -kulttuuria ja mihin tarpeeseen hanke vastaa.  

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Susanna Visuri ja tutkija Heli Ansio kertovat, millaista tutkimustietoa kyselyt, haastattelut ja havainnoinnit ovat alan työturvallisuudesta ja turvallisuuskulttuurista tuottaneet ja miten tietoa on jalkautettu esittävien taidealojen työpaikoille.  Visuri ja Ansio kertovat myös alan työhyvinvointia tukevista tekijöistä.

Tilaisuuden lopussa järjestetään paneelikeskustelu, jossa Tommi Saarikivi, Suomen kansallisoopperan ja -baletin tuotantojohtaja Timo Tuovila, Teatterikeskuksen vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen ja Muusikkojen liiton freeasiamies Jaakko Kämäräinen keskustelevat mm. esittävien taidealojen työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja turvallisuuskulttuurin johtamisesta ja kehittämisestä. Paneelikeskustelua vetää Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka.  

Esitystä voi seurata suorana lähetyksenä ilman kirjautumista internetin kautta osoitteessa www.youtube.com/tyosuojelurahasto. Tutkimus tutuksi -tapaamisen editoitu tallenne julkaistaan Youtubessa ja Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Hanke:117333 Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa

Lisätietoja: Päivi-Maria Isokääntä, viestintäasiantuntija, Työsuojelurahasto, viestinta@tsr.fi, 09 6803 3318