Tunteet ja tunnetaidot työpaikalla – kutsu Tutkimus tutuksi -tapaamiseen 28.11.2019

Tervetuloa Työsuojelurahaston 28.11. järjestämään Tutkimus tutuksi –tapaamiseen, jonka aiheena on tunteet ja tunnetaidot työpaikalla. Tilaisuudessa esillä olevissa hankkeissa tutkitaan ja kehitetään esimerkiksi tunnetoimijuutta, tunnetiloja ja tunneilmastoa työpaikalla. Tule kuulemaan ja keskustelemaan työelämän tunnetaidoista Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamiseen torstaina 28.11.2019 klo 9-10.30 Musiikkitalon ravintolaan.

Tutkimus tutuksi -tapaamisessa yliopistotutkija Päivi Hökkä Jyväskylän yliopistosta kertoo johtamastaan hankkeesta, jossa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista tunteiden tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen kohdistuvaa interventiota. Intervention avulla voidaan parantaa organisaatioiden tuottavuutta sekä vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa uutta tietoa siitä, miten tunnetoimijuutta vahvistamalla voidaan tukea organisaation jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa toteutuvaa suunniteltua muutosta.  Interventio toteutetaan kahdessa keskikokoisessa organisaatiossa.

Tampereen Tilapalvelujen Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena -kehittämishankkeessa edistettiin johdon, esimiesten ja henkilöstön valmiuksia ymmärtää, kohdata ja käsitellä strategisen muutoksen aikana esiin nousevia tunnereaktioita. Hankkeen avulla parannettiin henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista muutoksen aikana. Kehittämishankkeen lähtökohdista ja tuloksista kertovat Tampereen Tilapalvelujen hallintopäällikkö Mauri Heikkinen ja hankkeessa ulkopuolisena asiantuntijana toiminut Emergy Oy:n Jarkko Rantanen.

Professori Petri Nokelainen Tampereen yliopistosta esittelee johtamaansa tutkimushanketta, jossa tarkastellaan asiantuntijuuden kehittymistä ja siihen liittyviä tunnetiloja työssä oppimisen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekniikan alan yrityksistä oppimisympäristöinä sekä tunnetilojen yhteydestä asiantuntijuuden kehittymiseen ja uramenestykseen.  Tutkimusaineisto kerätään kahdessa tekniikan alan yrityksessä vuosien 2019-2020 aikana. Tutkimuksen toisessa vaiheessa työpäivien aikana kerätään älysormuksella (virittyneisyys) ja älypuhelinsovelluksella (tunnetila) aineisto, joka analysoidaan monimuuttujamenetelmin.

Tilaisuuden lopussa järjestetään paneelikeskustelu, jossa edellä mainitut henkilöt keskustelevat muun muassa tunteiden ja tunnetaitojen merkityksestä työelämästä. Paneelikeskustelua vetää Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen.

Paikka: Tutkimus tutuksi -tapaaminen järjestetään torstaina 28.11.2019 klo 9 – 10.30 Musiikkitalon ravintolassa, osoitteessa Mannerheimintie 13 A, Helsinki. Aamukahvit ovat tarjolla klo 8.30 alkaen.

Tilaisuus on tällä hetkellä täynnä, mutta voit halutessasi ilmoittautua jonotuspaikalle viimeistään torstaihin 21.11.2019 mennessä.

Esitystä voi seurata suorana lähetyksenä ilman kirjautumista internetin kautta osoitteessa https://websteri.fi/tsr. Tutkimus tutuksi -tapaamisen editoitu tallenne julkaistaan Youtubessa ja Työsuojelurahaston nettisivuilla.

Hankkeet: Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TUNTO) 117357, Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena 117340, Asiantuntijuuden kehittyminen, tunteet ja työpaikka oppimisympäristönä 118083