Tutkimus tutuksi -tapaamisen 31.1.2019 aineisto julkaistu netissä

Työsuojelurahaston rahoittamissa hankkeissa on kehitetty keinoja, joilla voidaan ehkäistä kehon fyysistä tai henkistä sairastumista ja hallita kipua.  Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 31.1.2019 paneuduttiin esitysten ja paneelikeskustelen kautta keinoihin, joilla voidaan tukea ja kehittää työntekijän henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Kipututkija, LT, dosentti Helena Miranda ja työterveyshuollon erikoislääkäri, LL Marjatta Reilimo kehittivät tutkimushankkeessaan Helsingin kaupungin työterveysyksiölle toimintamallin kivunhallinnan ohjautusta vertaistukiryhmistä. Ryhmiin osallistui kaikkiaan 60 Helsingin kaupungin työntekijää, joilla oli pitkittynyttä kipua ja työkyvyttömyysriski koholla. Tutkimus tutuksi -tapaamisessa Helena Miranda kertoi Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa -hankkeen tuloksista, miten kipua on hoidettu ja kuinka yleisiä kivut ovat työikäisillä.  

Marja Putkisto on kehittänyt Työsuojelurahaston tuella Finnmotion konseptin, jonka avulla ja parannetaan työhyvinvointia ja organisaatioiden tuottavuutta.  Tutkimus tutuksi -tapaamisessa Putkisto kertoi Finnmotion-palvelukokonaisuudesta. Putkisto kertoi myös psyykkisen ja fyysinen ryhtieroosion vaikutuksista. Putkiston esityksen lopussa tehtiin tasapainoharjoitus.  

Työsuojelurahasto on rahoittanut kolme kehittämisavustushanketta, joissa käytetään (Tension, Stress & Trauma Release Exercise) TRE-stressipurkumenetelmää työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kehittämisavustushankkeissa ulkopuolisena asiantuntijana toiminut TRE-kouluttaja, DI Jyrki Rytilä kertoi, millaisia nämä TRE-harjoitukset ovat ja miten ne vaikuttavat hyvinvointiin.

Tilaisuuden lopussa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa edellä mainitut alustajat keskustelivat muun muassa kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta ja niistä keinoista, joilla harjoitukset ja uudet toimintatavat saadaan tuotua arkeen. Paneelikeskustelua vetää Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen.

Esitykset:

Helena Miranda

Marja Putkisto

Jyrki Rytilä

 

Video:  Keho ja työ

Kesto: 3:14

Tallenne: 1:13:18

Tiedote

Hankkeet: 115395 Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa – Satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen pilotti , 117170 Työelämän Ryhtikoulu ja Ryhtienkelipalvelu, 118218, 118219, 180012 TRE-stressinpurkumenetelmä työhyvinvointia edistämässä, www.tsr.fi