Tutkimus tutuksi -tapaamisen 5.9.2019 aineistot julkaistu netissä

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 5.9.2019 keskusteltiin siitä, miten luonnossa liikkuminen ja luontokuvien katsominen vaikuttavat ihmisten työhyvinvointiin.

Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta kertoi, millaista hyötyä virtuaalisesti tuotetulla luontoympäristöllä voi olla työkuormituksesta palautumisessa suomalaisissa työympäristöissä. Tyrväisen johtamassa hankkeessa tutkittiin virtuaalisen luontoympäristön käytön vaikutusta fysiologisesti mitattuun ja koettuun stressistä palautumiseen työssä. Tutkimushenkilöt testasivat Luonnonvarakeskuksen virtuaaliluontohuoneessa erilaisia taukovaihtoehtoja. Tutkimuksen kohteena olivat tietotyöläiset, joille riittävä aivojen palautuminen työpäivän aikana on tärkeää. Luontokuvaaja Petteri Saario kertoi virtuaalisen luontoympäristön teknisestä toteutuksesta ja esitteli, millaisia kuva- ja ääniratkaisuja on virtuaalisesti tuotetussa luontoympäristössä.

Yliopistotutkija Katriina Hyvönen Jyväskylän yliopistosta kertoi hankkeestaan, jossa tutkittiin itsenäisen luonnossa ulkoilun ja luontolähtöisten Luonnosta virtaa (LuoVi) -ryhmien yhteyksiä työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Hyvösen johtamassa tutkimushankkeessa lisäksi selvitettiin työterveyspalveluiden ammattihenkilöiden kokemuksia luontoympäristön hyödyntämisestä asiakkaiden kanssa sekä tarkasteltiin luontolähtöisten interventioiden soveltuvuutta ja käytettävyyttä työterveyspalveluissa. Tutkimus perustui 835 suomalaisen työntekijän ja 13 työterveysammattilaisen kysely-, interventio- ja haastatteluaineistoihin. Hankkeeseen osallistui useita kunta-alan ja yksityisen sektorin organisaatioita.  

Tutkimus tutuksi -tapaamisen lopussa järjestetyssä paneelikeskustelussa edellä mainitut henkilöt keskustelivat siitä, millainen vaikutus luonnolla on työhyvinvointiin ja miten työssä kannattaisi hyödyntää luontoa jaksamisen tukena. Paneelikeskustelua veti Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka.

Tilaisuuden tallenne

Tilaisuuden esitykset:

Liisa Tyrväinen

Katriina Hyvönen

Tilaisuuden tiedote

Luonto ja työ -video

Kesto: 2:54

Hankkeet: 116387 Virtuaaliluontoympäristöt tietotyöläisten hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tuken , 115432 Luontoympäristö työhyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen voimavarana