Työhön sitoutuminen -video julkaistu

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -videolla Annica Isacsson Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä Panu Tuominen Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO:lta pohtivat muun muassa sitä, mitä erityisesti nuoret, vastavalmistuneet työntekijät urapolultaan edellyttävät sekä sitä, minkälainen perehdytys palvelisi parhaiten paitsi työhön sitoutumista myös työturvallisuutta.

 

 

Kesto: 3:48

Hankkeet190111 Kannustava puhe (KaPu)- Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään?  ja 118109 Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo – perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi, Olet suuressa vaarassa -työturvallisuusopas