Työkaluja vihapuheen ja epäasiallisen käytöksen kohtaamiseen työpaikalla

Vihapuhe on some-ajan vitsaus, jota yhä useammat joutuvat kohtaamaan työssään.  Työyhteisön sisälläkin voi joutua häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa on tuotettu oppimis- ja koulutusmateriaaleja ongelmista selviämisen avuksi.  Niistä kerrotaan Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 21. maaliskuuta. Tilaisuudessa kuullaan myös, miten Suomen toiseksi suurin työnantaja HUS tarttuu epäasialliseen käytökseen.

Asiantuntija, saitko vihapostia? Iskikö henkilökohtaisuuksiin menevä loukkaus tunteisiisi ja lamautti sinut? Uhkasiko lähettäjä sinua väkivallalla, ja ilmaisiko hän tietävänsä, missä asut? Mietitkö, miten vihaviestistä selviät ja mitä pitäisi tehdä

– Ensimmäinen ohje on: Hengitä syvään, rauhoitu, älä provosoidu, KTT, viestinnän tutkija Annamari Huovinen Osuuskunta Mediakollektiivista sanoo.

– Seuraavaksi dokumentoi viesti ja arvioi tilanteen vakavuus – vaikkapa kollegan kanssa. Dokumentointi on tarpeen jatkotoimia ja mahdollista rikosilmoitusta varten. Älä jää yksin! Asiantuntijat tekevät työtään itsenäisesti ja ovat tottuneet vastaamaan työnsä sisällöstä yksin. Moni saattaa siksi ajatella, että on oma häpeä, jos ei pärjää vihapostin kanssa. Vastuu tilanteen purkamisessa on kuitenkin esimiehen, työyhteisön ja koko organisaation, joiden tietoon se on myös vietävä.

Huovinen tuottaa sisältöä TJS Opintokeskuksen koordinoimassa viestintähankkeessa, jossa valmistuu Häiritsevä palaute -verkkosivusto. Se tarjoaa häirintätilanteisiin perustietoa ja ratkaisuneuvoja kolmelle taholle: asiantuntijalle, hänen esimiehelleen ja työyhteisölleen sekä maineen näkökulmasta koko organisaatiolle.

Rajua palautetta on ollut aina, mutta pitelemätön sosiaalinen media on laskenut kynnystä vihapuheeseen ja lisännyt sen määrää. Vihapuhe kuormittaa työntekijöitä ja työyhteisöjä. Huovisen mukaan ilmiö on pelottava siksi, että sen ajatellaan kuuluvan (työ)kulttuuriin ja että sitä pitäisi vain kestää.

– Ongelman purkamisen keinot ja vastuut ovat hukassa, ja käytännön työkalut organisaatiotasolla ovat puuttuneet lähes kokonaan.

Laajaan jakeluun tuleva, vapaasti hyödynnettävä verkkosivusto vastaa tähän tiedontarpeeseen. Sivusto avataan kesäkuussa 2019. Se palvelee asiantuntijoita ja heidän organisaatioitaan millä tahansa alalla: poliiseista tutkijoihin, lääkäreistä sosiaalityöntekijöihin, opettajiin ja toimittajiin.

TJS Opintokeskuksen ja Osuuskunta Mediakollektiivin yhteistyökumppaneita ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) sekä Tieteentekijöiden liitto, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia ja KT Kuntatyönantajat.

Nollatoleranssiin esimiesten valmennuksella

Työpaikkakiusaaminen on vakava ongelma. Työterveyslaitoksen mukaan sitä kokee Suomessa noin viisi prosenttia työntekijöistä, kuntasektorilla yhdeksän prosenttia.

Työpaikkakiusaamisella on monia muotoja, ja se voi kohdistua työhön ja henkilöön. Se voi olla esimerkiksi kohtuuttoman työmäärän vaatimista tai töiden pois ottamista, eristämistä, persoonan pilkkaamista, mustamaalaamista, huutamista ja uhkailua.

Työpaikkakiusaaminen stressaa työntekijää ja voi johtaa sairauspoissaoloihin. Huono ilmapiiri vaikuttaa koko työyhteisöön, heikentää yhteistyötä ja vähentää tuottavuutta.

Työterveyslaitos kehitti koulutushankkeessa Työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssi -verkkovalmennuksen esimiehille. Nollatoleranssin mukaan organisaatiossa ei suvaita minkäänlaista kiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Lisäksi kaikki kiusaamisepäilyt käsitellään tasapuolisesti ja viipymättä.

– Tutkimuksissamme ja asiakastyössämme on tullut ilmi, että esimiehet tarvitsevat tietojensa ja taitojensa vahvistamista nollatoleranssin toteuttamiseksi. He usein lykkäävät puuttumista, koska se tuntuu hankalalta ja vaikealta. Pitkittyessään ongelmat syvenevät, ja on entistä vaikeampi puuttua, johtava konsultti Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta kertoo.

Kalavaisen mukaan valmennus antaa valmiuksia sekä epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn että tulehtuneiden tilanteiden selvittämiseen. Moduuleita on viisi: 1) Tunnista ilmiö, 2) Ota puheeksi ja selvitä, 3) Ehkäise ennalta ja luo kulttuuria, 4) Esimiehen ammattirooli ja 5)

Esimiehen jaksaminen ja tuki.

Maksullista koulutusta on pilotoitu isoissa ja pienissä organisaatioissa, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Valmennus on saanut hyvää palautetta: esimiehet voivat toimia varmemmalta pohjalta, kun ovat saaneet kättä pidempää.

HUSissa selkeät toimintaohjeet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on Suomen toiseksi suurin työnantaja: työntekijöitä on runsaat 24 000. HUSissa on selkeät toimintaohjeet sekä työntekijöiden välistä että asiakkaiden taholta tulevaa häirintää ja epäasiallista käytöstä varten.

– Mitä selkeämmin ja avoimemmin työyhteisö on onnistunut sopimaan yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä, sen paremmin se kykenee reagoimaan, kun sääntöjä rikotaan. Kun ristiriitoihin puututaan heti, pitkälle kantavia kaunoja ei synny, työsuojeluvaltuutettu Ennamaria Meneses kertoo.

– Määritelmän mukaan häirintä on toistuvaa ja pitkäkestoista sekä aiheuttaa vaaraa työntekijän terveydelle. Työnantajan tulee lain mukaan puuttua siihen tiedon saatuaan. Koulutamme esimiehiä ja henkilöstöä kohtaamaan näitä tilanteita. Joskus ristiriitoja puretaan asianosaisten, lakimiesten ja työsuojeluvaltuutetun kesken. Ohje on, että kahta vuotta vanhempia tapauksia ei käsitellä, vaikka usein tilanteet ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa.

Asiakkaiden ja potilaiden taholta tuleva epäasiallinen käytös vaihtelee Meneseksen mukaan suuresti eri yksiköissä. Esimerkiksi ruuhkautuneissa päivystyksissä sairaat ja hätääntyneet ihmiset voivat häiritä ja jopa käyttäytyä väkivaltaisesti.

– Solvaukseen ja uhkailuun on nollatoleranssi. Henkilöstömitoituksella pyritään turvaamaan työntekijöitä, eli yksin ei tietyissä tilanteissa työskennellä, ja myös vartijat turvaavat henkilöstöä ja potilaita.

Hankkeet: 118065 Miten kohdata häiritsevää palautetta työssä? Ratkaisut, toimintatavat ja vastuut, 117334 Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennus esimiehille, www.tsr.fi