Työsuojelurahastolta muutoksia stipendirahoitukseen: uutena väitöskirjastipendi

Työsuojelurahasto on tehnyt muutoksia stipendirahoitukseen. Työsuojelurahasto yhdistää tutkija- ja loppuunsaattamisstipendin uudeksi väitöskirjastipendiksi.

Väitöskirjastipendi myönnetään 6-12 kuukauden tutkimustyöhön. Väitöskirjastipendin tarkoitus on tarjota taloudellinen tuki täysipäiväiseen työskentelyyn väitöskirjan loppuvaiheessa. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava väittely-/julkaisulupa.

Työsuojelurahasto myöntää väitöskirjastipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien, laadukkaiden ja haastavien väitöskirjatöiden edistämiseksi. Hyväksyminen edellyttää laadukasta hakemusta ja oikeaa ajoitusta väitöstyön loppuvaiheeseen. Lisäksi tutkimusaiheen on kohdennuttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle.

Väitöskirjastipendin suuruus on 2000 euroa/kk. Suurin myönnettävä väitöskirjastipendi on siten 24 000 euroa. Väitöskirjastipendin viimeinen maksuerä (20 % myönnetystä summasta) maksetaan väittely-/ julkaisulupaa vastaan. Hankkeen loppuraportti on väitöskirja, jonka stipendin saaja sitoutuu lähettämään kahtena kappaleena Työsuojelurahastoon väitöstilaisuuden jälkeen. Stipendiin sisältyy apurahansaajan sosiaaliturva.  

Työsuojelurahasto on tehnyt pieniä muutoksia myös matkastipendiin. Jatkossa rahasto ei esimerkiksi myönnä matkastipendejä kotimaassa järjestettäviin tieteellisiin kokouksiin.  Matkastipendirahoitusta voi hakea vain ulkomailla järjestettäviin kansainvälisiin tieteellisiin kokouksiin.  

Muutokset astuivat voimaan 17.10.2017.

Stipendien seuraava hakukierros päättyy 15.1.2018 klo 16.

Lue lisää väitöskirjastipendistä.