Väitöskirjastipendi

Työsuojelurahasto myöntää väitöskirjastipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien, korkeatasoisten väitöskirjatöiden edistämiseksi. Hyväksyminen edellyttää laadukasta hakemusta ja oikeaa ajoitusta väitöstyön loppuvaiheeseen. Tutkimusaiheen on kohdennuttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle. Väitöskirjastipendikauden päättyessä hakijalla on oltava viralliseen esitarkastukseen hyväksytty väitöskirjan käsikirjoitus valmiina sekä kopio tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteesta, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen.

Stipendituen tarkoituksena on edistää lupaavien tutkijoiden ja työelämän kehittäjien ammattitaidon kasvua sekä turvata tulevaisuuden resurssit alan laadukkaalle tutkimus- ja kehittämistyölle.

Tutustu stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit tutustua väitöskirjastipendin hakemuksessa oleviin kysymyksiin liitteenä olevan mallikappaleen avulla.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
 • poikkeuksellinen merkitys ja uutuusarvo on kuvattu
 • suunnitelman vaativuus on selvästi perusteltu - toiminta-aikataulu kuvaa yksityiskohtaisesti 6-12 kuukauden työn määrän väitöksen viimeistelyvaiheessa
 • hakemuksen liitteinä ovat laitoksen professorin ja opinnäytetyön ohjaajan tätä hakemusta varten kirjoittama suositus, josta käy ilmi  myös hakijan työn vaihe ja hänen sitoutumisensa työn loppuunsaattamisen tukemiseen stipendikauden aikana

Kuka voi hakea?

Väitöskirjastipendiä voi hakea vain yksityishenkilö.  Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään ansiomenetyksen korvaamiseen. Tästä johtuen stipendiä ei voida myöntää ansiotyössä olevalle, perustutkintoa suorittavalle, eläkeläiselle, työttömälle tai muuta ansiotulon menetykseen liittyvää tukea saavalle. Tarkemmat hakuehdot stipendiin liittyen löytyvät osiosta Yksityiskohtaiset vaatimukset. Hakija voi saada väitöskirjastipendin vain kerran.

Mitä tuetaan?

Väitöskirjastipendi tarjoaa taloudellisen tuen 6-12 kuukaudeksi täysipäiväiseen työskentelyyn, mikä mahdollistaa keskittymisen väitöskirjan loppuunsaattamiseen.

Lähtökohta on, että hakija on poissa työstä ilman muita tuloja työstämässä väitöstyötään stipendikauden aikana. Stipendikausi päättyy, kun työ on hyväksytty viralliseen esitarkastukseen. Hakijan on toimitettava Työsuojelurahastolle viralliseen esitarkastukseen hyväksytyn väitöskirjan käsikirjoitus sekä kopion tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteesta, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen.

Työsuojelurahaston väitöskirjastipendin voi saada vain kerran. 

Paljonko voi hakea?

Työsuojelurahasto vahvistaa väitöskirjastipendin suuruuden vuosittain. Se on aina kaikille hakijoille sama. Vuonna 2020 väitöskirjastipendi on 2000 euroa/kk. Suurin myönnettävä 12 kuukauden väitöskirjastipendi on siten 24 000 euroa. 

Myönnetty summa edellyttää täysipäivästä paneutumista väitöskirjan loppuunsaattamiseen.

Sosiaaliturva

Stipendiaatti vastaa omasta sosiaaliturvastaan.

Saatuaan hyväksymispäätöksen, stipendiaatin on itse otettava yhteys Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA:an sosiaaliturvan järjestämiseksi.

Väitöskirjastipendi on verovapaa, mutta rahasto ilmoittaa sen lakisääteisesti verottajalle.

Muu taloudellinen tuki

Hakijalla ei voi olla muuta taloudellista tukea stipendikaudelle. Hakemuksessa on kerrottava hakijan aikaisemmat rahoittajat, myös työskentely Työsuojelurahaston tuella.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Väitöstyön on kuuluttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiiriin.

Hankkeen on oltava tutkimuksellisesti haastava, laadukas ja työelämän käytäntöön sovellettava. 

Työn on tähdättävä väitöskirjan loppuunsaattamiseen.

Väitöskirjastipendillä ei voi kattaa tohtorin tutkinnon alkuvaiheita. Stipendikausi päättyy, kun työ on hyväksytty viralliseen esitarkastukseen. Hakija toimittaa Työsuojelurahastolle viralliseen esitarkastukseen hyväksytyn väitöskirjan käsikirjoituksen sekä kopion tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteesta, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen.

Hakemuksessa on kuvattava se työ, joka stipendijakson aikana on tarkoitus toteuttaa.  Väitöskirjastipendin viimeinen maksuerä (20 % myönnetystä summasta) maksetaan, kun hakija on toimittanut viralliseen esitarkastukseen hyväksytyn käsikirjoituksen väitöskirjastaan sekä tiedekuntaneuvoston pöytäkirjaotteen, josta selviää työn hyväksyminen esitarkastukseen. Hankkeen loppuraporttina on väitöskirja, jonka stipendinsaaja sitoutuu lähettämään kahtena kappaleena Työsuojelurahastoon väitöstilaisuuden jälkeen.

Suositus

Hakemuksen liitteinä ovat laitoksen professorin ja opinnäytetyön ohjaajan tätä hakemusta varten kirjoittama suositus, josta käy ilmi  myös hakijan työn vaihe ja hänen sitoutumisensa työn loppuunsaattamisen tukemiseen stipendikauden aikana.

Tiedotussuunnitelma

Myös tehokas tiedotussuunnitelma tulosten tai kokemusten julkaisemiseksi on arvostettava ominaisuus hakemuksessa.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

 Hakemukset arvioidaan lisäksi seuraavien kriteerien mukaan:

 • työn kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
 • tutkimussuunnitelman tavallista vaativampi tavoitetaso
 • tutkimusaiheen poikkeuksellisen suuri merkitys ja uutuusarvo suomalaisen työelämän tutkimuksen ja  kehittämistyön kannalta
 • tulosten suuret hyödyntämismahdollisuudet
 • väitöskirjan aikataulun realistisuus

 

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

 • 15.1. klo 16.00 mennessä
 • 15.5. klo 16.00 mennessä
 • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.