Työsuojelurahastolta tukea tutkimus-, viestintä- ja kehittämisavustushankkeille

Työsuojelurahaston 17.2.2021 päättyneelle hakukierrokselle saapui 93 määrärahahakemusta: tutkimushakemuksia 79 ja viestintähakemuksia 14 kappaletta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta 24 tutkimushakemukselle ja 5 viestintähakemukselle.

Työsuojelurahasto myönsi 150 000 euroa Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle, Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla. Hankkeen tavoitteena on selvittää vuoroergonomiasuosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin, työkuormitukseen, työterveyteen ja työhyvinvointiin.

Jyväskylän yliopiston tutkimushanke, MEANWELL – Merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioille, sai 140 000 euron rahoituksen. Hankkeessa luodaan MEANWELL-toimintamalli työn merkityksellisyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja organisaatioiden toimivuuden edistämiseksi.

Tampereen korkeakoulusäätiön tutkimushanke, Ruokajakelutyön riskit. Miten alustatyö vaikuttaa koettuihin riskeihin, sai 69 000 euron rahoituksen. Tutkimushanke erittelee ruokajakelutyön koettuja riskejä alustatyössä sekä vastaavanlaisessa toiminnassa koettuja riskejä kaupan palkansaaja- tai yrittäjätyössä.

Työsuojelurahasto myönsi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkimushankkeelle, Tiimit ja turvallisuuden rakentuminen ja kehittäminen sote- ja opetusaloilla (Tiitu), 87 000 euron rahoituksen. Hanke tutkii emotionaalisen, psykologisen ja fyysisen turvallisuuden rakentumista, niitä estäviä ja edistäviä tekijöitä sekä niiden kehittämistä sote- ja opetusalojen tiimeissä ja esimiestyössä.

Artlab Productions Oy:n viestintähanke, Audiodokumentti nuorten aikuisten kokemuksista moderneissa työyhteisöissä, sai 15 400 euron rahoituksen. Hanke yhdistelee uniikilla tavalla tiedettä, taidetta ja yksilöllisiä kertomuksia ammattitason tuotannon avulla ja haastaa some-kampanjalla suomalaista työelämää tarttumaan ennaltaehkäisevään toimintaan mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä tutkimushankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustietoa. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla tutkimus ja alkaneet hankkeet. Hankkeet ja tutkimustietoa -osiosta voi hakea myös rahaston tuella käynnissä olevia viestintähankkeita.

Kehittämisavustuksella tuetaan työpaikkojen kehittämistä

Kevään aikana Työsuojelurahasto on myöntänyt kehittämisavustusta mm. seuraaville työpaikoille:

Sanoma Media Finland Oy:n hanke, Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä, sai 106 000 euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrityskulttuuria, joka tukee johtamislupausten toteutumista. Hankkeen avulla kehitetään vertaisoppimista ja hyödynnetään niin ulkoisen kuin sisäisen verkoston osaamista ratkaisuiden rakentamisessa.

Dagsmark Petfood Oy:n hanke, Startupista kestävään kasvuun – yhteisvastuullisen yrityskulttuurin kehittäminen, sai 11 500 euron rahoituksen. Kehityshankkeessa syntyy uusi konsepti hallita psykososiaalista kuormitusta osana yhteisvastuullista yrityskulttuuria.

Attendo Oy:n hanke, Johtamis- ja toimintakulttuurin alueellinen muutoshanke mielenterveys- ja päihdeasumisen toimialalla, sai 3010 euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin parantaminen.

Kehittämisavustuksissa on jatkuva haku. Voit tutustua rahoitusmuotoon osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/kehittamisavustus/

Voit tutustua Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeissa osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Voit hakea rahoitettuja hankkeita mm. rahoitusmuodoittain ja hakusanalla.