Konferenssi tai seminaari

Työsuojelurahasto rahoittaa sellaisten Suomessa pidettävien kotimaisten ja kansainvälisten tieteellisten seminaarien ja konferenssin järjestämistä, joiden tavoitteena on edistää yhteistyötä työelämän tutkijoiden kesken. Tavoitteena on myös luoda vuoropuhelua tutkijoiden ja työpaikkojen  edustajien välillä sekä levittää tietoa Työsuojelurahaston rahoittamien ja muiden työelämätutmikutsen tuloksista.  Rahoitettavien konferenssien tai seminaarien aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina. 

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään sen jälkeen kun hakemus on jätetty.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit ladata konferenssin tai seminaarin hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Paljonko voi hakea?

Kustannuksiin voi sisältyä muun muassa: 

  • luennoitsijoiden luentopalkkioita ja matkakuluja 
  • tilaisuuden suunnitteluun käytettyjä ulkopuolisia palveluja ja järjestelykuluja 
  • tilaisuuden tiedotuskuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin tiedotuksen 
  • seminaarista syntyvän tuotteen kirjoitus- ja toimittamiskuluja
  • tilaisuuden markkinointikuluja.

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen. Mikäli konferenssi tai seminaari tuottaa voittoa, hakijalla ei ole tarvetta rahoitukselle.

Työsuojelurahasto ei myöskään rahoita konferenssin tai seminaarin käännöstöihin, taitto- ja painokuluihin eikä internet-sivujen tekemiseen liittyviä kuluja.

Liitteet

Lisää liitteinä tarjoukset ostopalveluista ja tilavuokrista sekä muut täydentävät tiedot, kuten tilaisuuden ohjelma, kuvat ja taulukot, joihin on viitattu hakukentissä.
 

Järjestäjä voi periä osallistumismaksua, joka otetaan huomioon määrärahan tasossa. Hakija ilmoittaa arvioidut tuotot hakemuksen rahoitussuunnitelmassa.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.