Koulutusmenetelmä

Työsuojelurahasto rahoittaa uusien, innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvien  koulutusmenetelmien kehittämistyötä, joiden tavoitteena on antaa uusia työkaluja työelämän ja työsuojelun asiantuntijoille. Koulutusmenetelmä voi olla erimerkiksi koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai verkossa jaettavana koulutusmateriaalina. Rahoitettavien hankkeiden aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita taitto- ja painokuluja, internet-sivujen ja oppaiden tekemistä tai tiedon siirtämistä verkkoon eikä koulutuksien tai valmennusten toteuttamiseen liittyviä kuluja. Rahasto ei myöskään rahoita ulkomaisten menetelmien suomentamiseen tai olemassa olevien menetelmien siirtämiseen sähköiseen muotoon.

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.

Rahasto ei rahoita sellaisia hankkeita, jotka kuuluvat hakijan normaaliin toimintaan tai henkilöstökoulutukseen.

Hankkeelle on eduksi, mikäli siinä hyödynnetään Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tai muiden työelämän tutkimusten tuloksia.

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään sen jälkeen kun hakemus on jätetty.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit ladata koulutusmenetelmän hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Paljonko voi hakea?

Tuki kohdentuu pääsääntöisesti koulutusmenetelmän rakenteen ja sisällön tuottamiseen sekä viestintä- ja markkinointikuluihin.

Rahasto ei pääsääntöisesti rahoita käännöstöitä, taitto- ja painokuluja, internet-sivujen tai oppaiden tekemistä tai tiedon siirtämistä verkkoon eikä koulutuksen tai valmennuksen toteuttamiseen liittyviä kuluja. 

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen. Työsuojelurahasto ei rahoita laitehankintoja. Rahoitukseen liittyvistä rajoituksista on kerrottu tarkemmin tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeet -sivustolla.

Rahastolta haettaviin kustannuksiin voivat sisältyä muun muassa ulkopuolisten palveluiden kustannuksia kuten ulkopuolisen asiantuntijan palkkakuluja sekä viestintä- ja/tai markkinointikuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin toiminnan.

Mikäli tuotoksena on tuote, joka kuuluu hakijan omaan liiketoimintaan, hakijan oman panostuksen on oltava merkittävä. Omavastuuosuudeksi voidaan laskea hakijan kiinteitä palkkakuluja.

Tuotteiden hinnoittelussa hakija huomioi mahdollisen Työsuojelurahaston tuen myyntihintaa alentavana. Hakija ilmoittaa hakemuksessa arvioidut myyntituotot/osallistumismaksun, jotka otetaan huomioon määrärahan tasossa.

Liitteet

Lisää liitteinä tarjoukset ostopalveluista, koulutusmenetelmästä tehty aiesopimus tai sitoutumisilmoitus. muut täydentävät tiedot, kuten kuvat ja taulukot, joihin on viitattu hakukentissä.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.