Kehittämisavustukset:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,
 

loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka edesauttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä.

Raportista käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.

Loppuraportin toimitus

Loppuraportti toimitetaan Hankeyhteenveto ja loppuraportti -sivun kautta ja toimitetun hankeyhteenvedon lisäksi erillinen raportti pdf-tiedostona.  

Kieli ja julkisuus

Raportin kieli on joko suomi tai ruotsiHankkeen loppuraportti ja yhteenveto ovat julkisia.

Luottamuksellisuus

Hakija voi määritellä julkistamisajankohdan tai osan raportista luottamukselliseksi liikesalaisuuden, patenttianomuksen tai muun syyn vuoksi. Mikäli näin menetellään, tulee luottamuksellisuuden selkeästi käydä ilmi raportin kannesta ja nimestä. Liitä Asiointi-sivun kautta luottamuksellinen raportti valitsemalla raporttilaji-valikosta "Muu liite - ei julkisuuteen".

Tästä huolimatta Työsuojelurahastolle on toimitettava myös loppuraportin julkinen versio.

Sisältö ja rakenne

Loppuraportti antaa riittävät tiedot hankkeen taustasta, tavoitteista, tehtävistä ja tuloksista. Tavoitteena on, että tulokset edistävät myös muiden työyhteisöjen toimintaa ja kehittämistä.

Rakenteellisesti loppuraportti sisältää ainakin seuraavat luvut:

  1. Kansi (Otsikko, päivämäärä, raportin laatijan nimi jne..)
  2. Sisällysluettelo
  3. Lähtötilanne kohdeorganisaatiossa ja syyt hankkeen käynnistämiseen
  4. Hankkeen kuvaus, tavoitteet ja merkitys hakijalle ja soveltajalle/asiantuntijalle
  5. Hankkeessa sovellettu tutkimus ja ulkopuolinen asiantuntija
  6. Hankkeen toteutuminen ja eteneminen
  7. Hankkeen tulokset, hyödyt ja vaikutukset
  8. Hankkeen arviointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
  9. Viestintä ja yleinen hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä
  10. Hakijan ja ulkopuolisen asiantuntijan yhteystiedot

Loppuraportista on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi erillinen, selkeä ja ymmärrettävä tiivistelmä tulosten hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla. Enintään 1500 merkkiä välilyönteineen.