Viestintätuote

Työsuojelurahasto rahoittaa sellaisten innovatiivisten viestintätuotteiden kehittämistä, joiden avulla välitetään tietoa rahaston rahoittamista tai muista työelämän tutkimustuloksista työelämän toimijoille. Rahoitettavien hankkeiden aiheet on kuuluttava rahaston toimialueelle.

Rahaston tuella toteutettava viestintätuote voi olla muun muassa multimediakokonaisuus, älypuhelinsovellus, kirja, tv-ohjelma, video tai jokin muu innovatiivinen viestintäratkaisu, jonka avulla välitetään tietoa työelämän tutkimustuloksista.

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina.

Rahasto ei rahoita sellaisia hankkeita, jotka kuuluvat hakijan normaaliin toimintaan. Rahasto ei rahoita oppaita, jotka kuuluvat Työturvallisuuskeskuksen toimintaan. Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita käännöstöitä, taitto- ja painokuluja eikä internet-sivujen tekemiseen liittyviä kuluja.

Hankkeelle on eduksi mikäli suunnitelmaan on sisällytetty tausta-aineistona tai siinä on muulla tavalla hyödynnetty Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia tai muuta työelämän tutkimusta.

Sisällön tuotanto- ja journalistinen vastuu on hakijalla.

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään, kun hakemus on jätetty.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit ladata viestintätuotteen hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisiin ohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Paljonko voi hakea?

Rahastolta haettaviin kustannuksiin voivat sisältyä muun muassa ulkopuolisten palveluiden kustannuksia kuten ulkopuolisen asiantuntijan palkkakuluja sekä viestintä- ja/tai markkinointikuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin toiminnan.

Työsuojelurahasto ei pääsääntöisesti rahoita käännöstöitä, taitto- ja painokuluja eikä internet-sivujen ja oppaiden tekemiseen liittyviä kuluja.

Työsuojelurahasto ei myönnä 100-prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen. Työsuojelurahasto ei rahoita laitehankintoja. Rahoitukseen liittyvistä rajoituksista on kerrottu tarkemmin tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeet -sivustolla.

Tuotteiden hinnoittelussa hakija huomioi mahdollisen Työsuojelurahaston tuen myyntihintaa alentavana. 

Mikäli tuotoksena on tuote, joka kuuluu hakijan omaan liiketoimintaan, hakijan oman panostuksen on oltava merkittävä. Omavastuuosuudeksi voidaan laskea hakijan kiinteitä palkkakuluja.

Liitteet

Liitä tarjous ostopalveluista ja viestintätuotteesta tehty aiesopimus tai sitoutumisilmoitus. Viestintätuotteissa on oltava julkaisijan kanssa tehty aiesopimus.

Lisää muut täydentävät tiedot, kuten kuvat ja taulukot, joihin on viitattu hakukentissä.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.