Kehittämisavustukset: Loppuraportin muoto ja sisältö

 

Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä.

Raportista käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.

Loppuraportin toimitus

Toimitetun hankeyhteenvedon lisäksi tarvitaan erillinen loppuraportti pdf-tiedostona, joka toimitetaan oma.tsr.fi -järjestelmän kautta.

Kieli ja julkisuus

Raportin kieli on joko suomi tai ruotsiHankkeen loppuraportti ja tiedote ovat julkisia.

Luottamuksellisuus

Hakija voi määritellä julkistamisajankohdan tai osan raportista luottamukselliseksi liikesalaisuuden, patenttianomuksen tai muun syyn vuoksi. Mikäli näin menetellään, tulee luottamuksellisuuden selkeästi käydä ilmi raportin kannesta ja nimestä.

Tästä huolimatta Työsuojelurahastolle on toimitettava myös loppuraportin julkinen versio.

Sisältö ja rakenne

Loppuraportti antaa riittävät tiedot hankkeen taustasta, tavoitteista, tehtävistä ja tuloksista. Tavoitteena on, että tulokset edistävät myös muiden työyhteisöjen toimintaa ja kehittämistä.

Rakenteellisesti loppuraportti sisältää ainakin seuraavat luvut:

  1. Kansi (Otsikko, päivämäärä, raportin laatijan nimi jne..)
  2. Sisällysluettelo
  3. Lähtötilanne kohdeorganisaatiossa ja syyt hankkeen käynnistämiseen
  4. Hankkeen kuvaus, tavoitteet ja merkitys hakijalle ja soveltajalle/asiantuntijalle
  5. Hankkeessa sovellettu tutkimus ja ulkopuolinen asiantuntija
  6. Hankkeen toteutuminen ja eteneminen
  7. Hankkeen tulokset, hyödyt ja vaikutukset
  8. Hankkeen arviointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet
  9. Viestintä ja yleinen hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä
  10. Hakijan ja ulkopuolisen asiantuntijan yhteystiedot