Kehittämisavustus

Työsuojelurahaston kehittämisavustus on tarkoitettu auttamaan työpaikkoja ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisessa. Sen avulla voi saada tukea juuri työpaikan kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämisavustus kattaa puolet valitsemanne ulkopuolisen asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista.

Kehittämisavustushankkeissa sovelletaan tutkittua tietoa käytäntöön. Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen tai useampaan kohteeseen ja yhden tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen. Rahasto ei rahoita alkukartoituksia, koulutusta, valmennusta eikä hankkeessa tehtävää tutkimusta. Rahasto ei myöskään rahoita yrityksen tai organisaation normaalia toiminnan kehittämistä eikä lakisääteistä toimintaa.

Rahoituksen hakijan on osoitettava henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. Hakemuksen liitteeksi on lisättävä esimerkiksi  kokouspöytäkirja, josta tämä käy ilmi.  

Kehittämishankkeet edistävät työyhteisössä myönteistä oppimista ja yhteistyötä.

Työsuojelurahaston kehittämisavustuksilla on toteutettu jo yli tuhat työpaikkakohtaista  kehittämishanketta eri puolilla Suomea. Avustusta voi hakea hyvin monenlaisiin kehittämishankkeisiin ja aihealueiden kirjo on ollut laaja.

Työpaikkojen kehittämishankkeet ovat liittyneet esimerkiksi:  
• Työturvallisuuden ja työterveyden kehittämiseen
• Työpaikkojen yhteisöllisyyden, esimiestyön ja strategiatyön kehittämiseen
• Työkulttuurin kehittämiseen
• Työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantamiseen

Rahasto edellyttää yhteydenottoa ennen kehittämisavustushakemuksen tekemistä puhelimitse 09 6803 3311.

Hankeidean tiivistelmä kehittämisavustukseen
 
Tiivistä hankeideasi tutkimustaustasta toteutukseen ja budjettiin oheiselle yhden sivun lomakkeelle. Lähetä täytetty lomake PDF-tiedostona Työsuojelurahaston yhteyshenkilöllesi ja/tai osoitteeseen info@tsr.fi

Muistathan tallentaa pdf-tiedoston ensin tyhjänä omalle koneelle, jotta voit palauttaa sen täytettynä.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata kehittämisavustuksen hakukysymysten mallikappaleen.

Ulkopuolisen asiantuntijan tarjous

Asiantuntijan tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään oheisen ohjeen mukainen.

Kehittämisavustuksen esite ja video

Työsuojelurahasto on julkaissut esitteen kehittämisavustuksesta. Tutustu esitteeseen tästä.

Katso kehittämisavustusta esittelevä video tästä.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös tutkimus- ja kehityshankkeiden yleisohjeisiin ja alla oleviin vaatimuksiin sekä edellytyksiin ennen hakemuksen tekemistä.

Mitä asiantuntijalta vaaditaan?

Kehittämishanketta toteuttavan asiantuntijan on oltava

  • työyhteisön ulkopuolelta
  • kokenut työelämän kehittäjä tai asiantuntija ja
  • hyvin perehtynyt hankkeessa sovellettavaan tutkimustietoon.

Asiantuntija ei voi olla

  • pysyvässä työ- tai toimeksiantosuhteessa hakijaan

Mitä sovellettavalta tutkimukselta edellytetään?

Sovellettavan tutkimuksen on kuuluttava Työsuojelurahaston toimialaan.

Mitä osaa rahoitetaan?

Ulkopuolisen asiantuntijan työn hinnoittelussa on huomioitava, että kyse on tuotekehityksestä tai pilotoinnista eikä palvelujen markkinahintaisesta myymisestä. Asiantuntijan palkkiossa on otettava huomioon Työsuojelurahaston tuki.

Määräraha on enintään 50 % ulkopuolisen asiantuntijan palkkio- ja matkakustannuksista. Hakija itse maksaa vähintään 50 % vastaavista kuluista.

Katso ulkopuolisen asiantuntijan tarjousmalli.

Loppuraportointi

Hankkeen päätyttyä hakija toimittaa rahastolle:

  • loppuraportin
  • yhteenvedon hankkeen toteutuksesta, tuloksista ja vaikutuksista.
  • talousraportin, jonka liitteinä ovat kopiot laskuista ja maksutapahtumista.

Hakija voi sopia, että kehittämishankkeen toteuttava ulkopuolinen asiantuntija kirjoittaa loppuraportin ja yhteenvedon.

Miten verottaja suhtautuu määrärahaan?

Työsuojelurahaston myöntämä määräraha on elinkeinoverolain, EVL:n piiriin kuuluvalle kirjanpitovelvolliselle veronalaista tuloa.

Määräraha myönnetään arvonlisäverottomina yritykselle tai yhteisölle, joka voi vähentää arvonlisäveron omassa toiminnassaan.

Hakuajat

Tutkimushakemukset

Uudessa hakujärjestelmässä tutkimushakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.  

Tutkimushakemusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. klo 16.00 mennessä.

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.

Kehittämisavustukset

Ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.