Konferenssi tai seminaari

Työsuojelurahasto rahoittaa rahaston toimialueella olevan tiedon levittämistä ja hyödyntämistä käyttäjille. 

Rahasto rahoittaa Suomessa järjestettäviä kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja sekä konferensseja, joiden tarkoituksena on edistää työelämän tutkijoiden välistä tiedonsiirtoa sekä välittää Työsuojelurahaston rahoittamia ja muita työelämän tutkimustuloksia muille alan asiantuntijoille sekä tiedotusvälineille. 

Rahasto rahoittaa hankkeita tapauskohtaisesti ja pääsääntöisesti kertaluonteisina. 

Hakija voi aloittaa hankkeen omalla riskillään sen jälkeen kun hakemus on jätetty.

Ennen hakemuksen täyttämistä voit ladata konferenssin tai seminaarin hakukysymykset.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös alla oleviin ohjeisiin ja tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Paljonko voi hakea?

Kustannuksiin voi sisältyä muun muassa: 

  • luennoitsijoiden luentopalkkioita ja matkakuluja 
  • tilaisuuden suunnitteluun käytettyjä ulkopuolisia palveluja ja järjestelykuluja 
  • tilaisuuden tiedotuskuluja siltä osin kun ne ylittävät hakijan normaalin tiedotuksen 
  • seminaarista syntyvän tuotteen kirjoitus- ja toimittamiskuluja
  • tilaisuuden markkinointikuluja.

Työsuojelurahasto ei myönnä 100 prosenttisesti rahoitusta kulujen kattamiseen. Mikäli konferenssi tai seminaari tuottaa voittoa, hakijalla ei ole tarvetta rahoitukselle.

Liitteet

Lisää liitteinä muut täydentävät tiedot, kuten kuvat ja taulukot, joihin on viitattu hakukentissä.
 

Järjestäjä voi periä osallistumismaksua, joka otetaan huomioon määrärahan tasossa. Hakija ilmoittaa arvioidut tuotot hakemuksen rahoitussuunnitelmassa.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

  • 15.2. klo 16.00 mennessä
  • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

HUOM! Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu sivun www.tsr.fi/asiointipalvelun kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.