Ansökningstiderna för Arbetarskyddsfondens anslag

Ansökningstiderna bestäms enligt formen av finansiering.

Forskningsanslag
Det är möjligt att ansöka om forskningsanslag två gånger per år:
    den 15 februari senast kl. 16.00 eller
    den 15 september senast kl. 16.00.

Om ansökningstidens sista dag infaller under ett veckoslut, går ansökningstiden ut kl. 16.00 den påföljande vardagen.

Produktifieringsanslag
Utan ansökningstider.

Utvecklingsbidrag
Utan ansökningstider.

Informations- och utbildningsanslag
Det är möjligt att ansöka om informations- och utbildningsanslag två gånger per år:
    den 15 februari senast kl. 16.00 eller
    den 15 september senast kl. 16.00.

Om ansökningstidens sista dag infaller under ett veckoslut, går ansökningstiden ut kl. 16.00 den påföljande vardagen.
Det är möjligt att ansöka om anslag för kommunikation om ett projekt kontinuerligt utan ansökningstider.

Stipendier
Det är möjligt att ansöka om stipendier tre gånger per år:
    den 15 januari senast kl. 16.00,
    den 15 maj senast kl. 16.00,
    den 15 oktober senast kl. 16.00.

Om ansökningstidens sista dag infaller under ett veckoslut, går ansökningstiden ut kl. 16.00 den påföljande vardagen.

Ansökningsförfarande
Ansökningarna lämnas in genom Arbetarskyddsfondens webbplats på adressen www.tsr.fi/asiointipalvelu, där sökanden väljer finansieringsformen.

Det är möjligt att använda följande bläddrare: Internet Explorer, Mozilla Firefox och Chrome. Vi rekommenderar de senaste versionerna av dessa bläddrare.

Ansökningen kan skrivas antingen på finska eller på svenska.

Ansvarspersonen för ansökan ska identifiera sig i systemet med sina personliga nätbankkoder.  Efter inloggningen skickas ansvarspersonen inloggningskoder per projekt, med vilka ansökningen kan fyllas i.