Nuoret työntekijät tarvitsevat tukea mielen hyvinvointiin

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot yleistyvät nuorilla aikuisilla. Kahden tutkimuksen mukaan sote- ja kunta-alalla poissaolojen taustalla vaikuttavat ongelmat työoloissa. Ratkaisuja on syytä hakea työn rakenteista: työn mitoituksesta, tuesta ja palkitsevuudesta.

Mielen hyvinvoinnista on tullut työelämän keskeinen kysymys. Varsinkin nuorilla, 18–35-vuotiailla, mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot ovat yleistyneet huolestuttavasti.

Kaksi Työsuojelurahaston tukemaa tutkimushanketta on selvittänyt keinoja, joilla nuorten työntekijöiden mielen hyvinvointia voitaisiin tukea töissä. Asiantuntijat keskustelivat ratkaisuista Musiikkitalossa Helsingissä 14.5.2024.

Ensin resurssit kuntoon

Nuorten sote-alan työntekijöiden mielen hyvinvoinnin pulmia selittävät moninaiset ja pitkittyneet haasteet, mutta niitä yhdistävät alan kuormittavat työolot. Sote-alan ammattilaisilla on muita julkisen sektorin työntekijöitä suurempi riski mielenterveysperusteisille sairauspoissaoloille.

– Työolot, kuten jatkuva resurssivaje ja kova työkuorma nakertavat sote-alan ammattilaisten mielen hyvinvointia myös eettisen kuormituksen kautta, kun työntekijät eivät pysty tekemään työtään tarkoituksenmukaisella tavalla, sanoo professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta.

Kouvonen johti juuri päättynyttä Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä -tutkimusta. Sen perustella ongelman ratkaisun avain on työn resurssoinnissa.

Toinen tärkeä ratkaisu on työvuorosuunnittelun jatkuvuuden varmistaminen. Se helpottaa mm. työn ja perheen yhteensovittamista, millä on suuri vaikutus mielen hyvinvointiin.

Lisäksi tutkimuksen mukaan nuorille työntekijöille kannattaa järjestää riittävä perehdytys työhön sekä ammatillista taustatukea.

– Avoimessa keskustelukulttuurissa myös nuori työntekijä uskaltaa tuoda esille haasteita ja huomioita. Silloin esihenkilöllä on mahdollisuus auttaa ajoissa, Kouvonen lisää.

Työn palkitsevuus nuorille tärkeää

Palkitsevuuden lisääminen näyttää olevan keskeistä nuorille, kun halutaan vähentää sairaspoissaoloja. Vanhemmilla työntekijöillä sen sijaan korostuvat työn vaatimusten vähentäminen ja työn hallinta.

– Palkitsevaa nuorille ovat rahan lisäksi kehittymismahdollisuudet ja arvostus. Mielen kuormittumista puolestaan ehkäisee kokeneempien työntekijöiden tuki erityisesti vaativissa asiakastilanteissa. sanoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa.

Mattila-Holapan johtamassa Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi -hankkeessa selvitettiin, miten ongelmia voisi ennaltaehkäistä varhaisen tuen avulla.

Toimintamallissa työntekijän työtä on tarkoitus muokata heti, kun esihenkilö ja kollegat huomaavat tuen tarpeen.

– Yksilön tukeminen ei riitä, vaan koko työn tekemisen kulttuuri vaikuttaa mielen hyvinvointiin, Mattila-Holappa korostaa.

Lisätietoja:

Professori Anne Kouvonen, Helsingin yliopisto, anne.kouvonen@helsinki.fi, puh. 050 448 7113

Johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos, pauliina.mattila-holappa@ttl.fi, puh. 043 8244041

Linkit:

Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä

Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi