Tukea nuorten työntekijöiden mielen hyvinvointiin -tilaisuus 14.5.2024

Millä keinoin nuorten työntekijöiden mielen hyvinvointia voidaan tukea työpaikalla? Mistä nuorten työntekijöiden sairauspoissaolot johtuvat ja miten niitä voi ennaltaehkäistä? Muun muassa näistä asioista puhuttiin Työsuojelurahaston tiistaina 14.5. klo 9–11 Musiikkitalossa järjestämässä tilaisuudessa.

Helsingin yliopiston professori Anne Kouvonen esitteli johtamansa tutkimushankkeen Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä keskeisiä tuloksia.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa kertoi johtamansa Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi – tutkimushankkeen keskeisistä tuloksista.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Laura Takala kommentoi mm. tutkimuksissa esiin nousseita keinoja, joilla tuetaan nuorten mielenterveyttä työpaikalla.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Tilaisuuden juonsi Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen.

Linkit:

Työolosuhteet ja mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot: monimenetelmällinen tutkimus nuorista sote-työntekijöistä

Työkyvyn ja mielenterveyden tukeminen työssä: Tunnistan ajoissa, toimin aktiivisesti -toimintamallin arviointi

Tilaisuuden esitysaineistot:

Anne Kouvosen esitys

Pauliina Mattila-Holapan esitys