Työelämän tutkimiseen ja kehittämiseen 9 miljoonaa euroa vuonna 2020

Vuonna 2020 Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 315 hakemusta ja rahoitti 134 hanketta noin 6,3 miljoonalla eurolla. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa, viestintähankkeisiin 47 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 564 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,7 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen rahoitus 177 000 euroa myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa työkyvystä huolehtimisen hyviä käytäntöjä sekä työntekijöille että organisaatioille. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Seppo Tuomivaara. Lisätietoa hankkeesta.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Turvallisuusjohtamisen kehittäminen tiedon louhinnalla (AI Safety) myönnettiin 170 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan tiedonlouhinnan soveltuvuutta turvallisuusjohtamisen tarpeisiin tavoitteena löytää uusia keinoja työtapaturmien ja muiden turvallisuustilanteiden ennakointiin. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Maria Tiikkaja. Lisätietoa hankkeesta

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Onnistuneesti työuralle – interventiotutkimus nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisestä myönnettiin 170 000 euroa. Tässä interventiotutkimuksessa kehitetään voimavaralähtöinen menetelmä nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen tukemiseksi ja tutkitaan sen vaikuttavuutta kaupan alalla, palvelusektorilla sekä kunta-alalla. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Mikko Nykänen. Lisätietoa hankkeesta

Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeelle Työntekijöiden Altistumisen vähentäminen Syöpävaarallisille ilman epäpuhtauksille kaivosympäristöissä (TASK) myönnettiin 150 000 euroa. Hankkeessa selvitetään kaivostyöpaikoissa tapahtuvaa altistumista syöpävaarallisille aineille sekä kehitetään menetelmiä altistumisen vähentämiseksi. Hankkeen vastuuhenkilö on apulaisprofessori Olli Sippula. Lisätietoja hankkeesta.

Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle Ongelmapelaaminen työelämässä myönnettiin 150 000 euroa. Tutkimushanke kartoittaa ongelmapelaamisen laajuutta Suomen työelämässä sekä ilmiön mahdollisia vaikutuksia työterveyteen ja -hyvinvointiin. Hanke tuottaa laajan empiirisen tutkimuksen avulla ratkaisuja ongelmapelaamisen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Hankkeen vastuuhenkilö on yliopistotutkija Veli-Matti Karhulahti. Lisätietoja hankkeesta

Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Valitsemalla Alkaneet hankkeet pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin. Päättyneistä hankkeista löydät valmistuneiden hankkeiden loppuraportit ja tiedotteet. Voit valita hankkeita mm. rahoitusmuotokohtaisesti ja aikavälillä.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310