Tutkimushanke

Tutkimusmäärärahalla tuotetaan uutta, työelämässä sovellettavaa tieteellistä tutkimustietoa.

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella.

Määrärahalla voidaan tukea myös hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaatioiden toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia.

Tieteellisen tutkimustyön tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Rahoitettava hanke käsittelee laajasti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta.

Tutkimushankkeiden resurssointi ei voi perustua opinnäytetöihin. Pääsääntöisesti rahoitamme väitöskirjoja stipendein.

Tutkimussuunnitelma koostuu hakukentistä, joten erillistä tutkimussuunnitelmaa ei liitetä hakemukseen.

Uusintahakemuksissa on eriteltävä keskeiset muutokset.

Hakijalta edellytetään selkeää omaa ja/tai ulkopuolista taloudellista panostusta.

Rahoitusta ei voi kohdentaa kansainvälisiin konferensseihin. Työsuojelurahastolta voi hakea erikseen matkastipendejä, joiden avulla tuetaan työelämän tutkijoiden ja kehittäjien mahdollisuutta esitellä suomalaista tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa ja saada palautetta omasta työstään.

Mikäli hanke on jatkoa aikaisempaan hankkeeseen, on aiempi hanke oltava loppuun raportoitu.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata tutkimuksen hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös tutkimushankkeiden yleisohjeisiin ennen hakemuksen tekemistä.

Hakuajat

Tutkimushakemukset

Uudessa hakujärjestelmässä tutkimushakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.  

Tutkimushakemusmäärärahoja voi hakea kaksi kertaa vuodessa: 15.2. ja 15.9. klo 16.00 mennessä.

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.

Kehittämisavustukset

Ilman hakuaikoja.

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.