Työsuojelurahastolta tukea stipendihankkeille 

Työsuojelurahaston 15.10.2021 päättyneelle hakukierrokselle saapui 22 stipendihakemusta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta yhdelle tietokirjastipendi-, kahdelle post doc -tutkimus-, kolmelle väitöskirjastipendi- sekä kolmelle matkastipendihakemukselle.  

Tietokirjastipendi  

Työsuojelurahasto myönsi 8 000 euron stipendin Juha Leinon Taolainen johtajuus: saavuttaminen ilman sanelua -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn.

Post doc –stipendit 

Hanna Vertanen-Greis sai 30 189 euron stipendin Ääni, stressi, minäpysyvyys ja koulujen sisäympäristö: yhteisvaikutusten vyyhti opettajien työkyvyn haasteena post doc -tutkimuksen tekemiseen.

Työsuojelurahasto myönsi 30 000 euron stipendin Johannes Lammiselle Osapuolten neuvotteluaseman oikeudelliset elementit ja oikeussuoja työehtosopimukseen perustuvassa paikallisessa sopimisessa post doc -tutkimuksen tekemiseen.

Väitöskirjastipendit 

Työsuojelurahasto myönsi 12 000 euron stipendin Joonas Ruokolaiselle Altistuminen kemiallisille tekijöille siivoustyössä ja siivoustyöntekijöiden kokema oireilu sekä työhön yhdistetyt riskit -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.  

Antti Karjalainen sai 12 000 euron stipendin Altistuminen hiukkasille ja haihtuville orgaanisille yhdisteille sekä jauhopölyaltistumisen vähentäminen leipomoteollisuudessa -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen.  

Hanna Hjelt sai 12 000 euron stipendin ”Pitää joustaa suunnitellusta” – Muuttuva varhaiskasvatustyö ammattilaisten puheessa -väitöstutkimuksena loppuunsaattamiseen.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä stipendihankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustieto. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla rahoitusmuodon ja alkaneet hankkeet.  

Stipendihakuja on kolme kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 15.1., 15.5. ja 15.10. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00. Voit tutustua stipendirahoitukseen osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/