Työsuojelurahastolta tukea stipendihankkeille

Työsuojelurahaston 17.1.2022 päättyneelle hakukierrokselle saapui 17 stipendihakemusta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta kahdelle post doc -tutkimus-, kolmelle väitöskirjastipendi- sekä neljälle matkastipendihakemukselle.

Post doc -tutkimusstipendit

Esa Jokinen sai 30 500 euron stipendin Kohti merkityksellisiä kokouksia post doc -tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksen tavoitteena on teoreettisen katsauksen ja empiirisen tutkimuksen keinoin selvittää, mihin ongelmiin ja tarpeisiin kokouksilla pyritään yleensä vastaamaan ja millä ehdoilla ne ovat merkityksellisiä.

Outi Kiljunen sai 30 000 euron stipendin Omavalvonnan toimeenpanon haasteet ja organisaation tuki omavalvontatyölle asumispalveluyksiköissä post doc -tutkimuksen tekemiseen. Tutkimus selvittää dokumenttianalyysin ja lähijohtajien haastattelujen avulla omavalvonnan toimeenpanon haasteita sekä koettua organisaation tukea omavalvontatyölle iäkkäiden asumispalveluyksiköissä.

Väitöskirjastipendit

Anne Parkatti sai 20 000 euron stipendin Digitalisoituva työ: digitaalinen kompetenssi, affektit ja emotionaalinen eristäytyminen työntekijöiden kokemina -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen. Väitöskirjassa tutkitaan eristäytyneisyyteen liittyviä tunnekokemuksia etätyössä sekä tarkastellaan digitaalisen kompetenssin merkitystä eristäytyneisyyden kokemusten yhteydessä.

Mia Leppälä sai 20 000 euron stipendin Digitalisaatio ja tiedonvälittäjät työyhteisön kehittämisessä ja strategiatyössä -väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen. Tutkimus auttaa löytämään helpotusta työntekijöiden kohtaamaan informaatioähkyyn ja työyhteisön tiedonjakamisen ongelmiin sekä yhteisöllisyyden katoamiseen.

Viola Penttinen sai 12 000 euron stipendin Opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun väliset yhteydet väitöstutkimuksensa loppuunsaattamiseen. Väitöstutkimus tarkastelee esi- ja alkuopettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä stipendihankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustieto. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla rahoitusmuodon ja alkaneet hankkeet.  

Stipendihakuja on kolme kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 15.1., 15.5. ja 15.10 klo 15.00. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Voit tutustua stipendirahoitukseen osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/