Kuvassa organisaation edustajat iloitsevat saamastaan rahoituksesta.

Työsuojelurahastolta tukea tutkimus- ja viestintähankkeille kevään 2022 hakukierroksella

Työsuojelurahaston 15.2.2022 päättyneelle hakukierrokselle saapui 76 rahoitushakemusta: tutkimushakemuksia 70 ja viestintähakemuksia 6 kappaletta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta 26 tutkimushakemukselle ja 2 viestintähakemukselle.

Työsuojelurahasto myönsi Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tutkimushankkeelle, Tuottavuutta liiketoiminta-analytiikalla, 170 000 euron rahoituksen. Tutkimushanke kartoittaa liiketoiminta-analytiikan vaikutuksia yritysten tuottavuuteen ja nostaa esiin suomalaisyritysten toimivia käytänteitä kehittää liiketoiminta-analytiikkakyvykkyyksiä sekä hyödyntää analytiikkaa tuloksellisesti johdon päätöksenteossa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tenure track-professori Henri Hussinki.

Työsuojelurahasto myönsi Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle, Terveydenhuollon työ ja tilat muutoksessa (TYTINÄ), 136 000 euron rahoituksen. Tutkimus selvittää uusien tila- ja toimintakonseptien käytettävyyttä ja vaikutuksia työhön ja työhyvinvointiin sote-sektorilla. Hankkeen vastuuhenkilö on vanhempi asiantuntija Pia Sirola.

Finla Työterveys Oy:n tutkimushanke, Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi, sai 135 000 euron rahoituksen. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa työkykyriskiä ennustavia signaaleita työterveyskyselyiden vastauksista ja sairauskertomustiedoista. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtava työterveyslääkäri Anniina Anttila.

Helsingin yliopiston tutkimushanke, Pitkäkestoinen COVID-19 ja työkyky – merkkiaineiden kartoittaminen geenien toimintaa tutkimalla, sai 130 000 euroa. Hanke tunnistaa pitkäkestoiseen COVID-19 oireiluun liittyviä merkkiaineita ja mekanismeja geenien toimintaa tutkimalla sekä oireiden vaikutuksia työ- ja toimintakykyyn sekä työhön paluuseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tutkimusjohtaja Harri Alenius.

Tampereen korkeakoulusäätiön tutkimushanke, Turvallisuuskulttuurin kehittäminen elintarviketeollisuudessa, sai 125 000 euron rahoituksen. Hanke arvioi ja kehittää turvallisuuskulttuuria elintarviketeollisuuden työpaikoilla huomioiden toimialan erityispiirteet. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii yliopistotutkija Sari Tappura.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä tutkimushankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustieto. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla tutkimus ja alkaneet hankkeet. Hankkeet ja tutkimustieto -osiosta voi hakea myös rahaston tuella käynnissä olevia viestintähankkeita.