Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimusta ja kehittämistä 8,3 miljoonalla eurolla vuonna 2021

Vuonna 2021 Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 252 hakemusta ja rahoitti 115 hanketta noin 5,7 miljoonalla eurolla. Rahasto myönsi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa, viestintähankkeisiin lähes 150 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin noin 377 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,6 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen rahoitus 180 000 euroa myönnettiin Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Erilaisten toimistotilojen, etätyön ja sairauspoissaolojen väliset yhteydet ennen ja jälkeen koronapandemian (HERO-hanke). Hankkeessa tutkitaan monitilatoimistoon muuton vaikutuksia etätyöhön, lyhyisiin sairauspoissaoloihin sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hankkeen vastuuhenkilö on vanhempi tutkija Annu Haapakangas. Lisätietoja hankkeesta.

Työsuojelurahasto myönsi Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle, Resilientin organisaation päätöksenteko – tiedolla johtaminen, 160 000 euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan resilientin organisaation päätöksenteon piirteitä työturvallisuuden edistämisen ja tiedonkäytön näkökulmasta. Hankkeen vastuuhenkilö on erityisasiantuntija Miira Heiniö. Lisätietoa hankkeesta.

Työsuojelurahasto myönsi Tampereen korkeakoulusäätiön tutkimushankkeelle, Asiantuntijoiden hybridityö: ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä, 150 000 euron rahoituksen. Tutkimus tarkastelee virittyneisyyttä ja tunnetiloja etänä ja kasvotusten tapahtuvissa asiantuntijoiden ryhmätyötilanteissa. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Petri Nokelainen. Lisätietoja hankkeesta.

Jyväskylän yliopiston tutkimushanke, MEANWELL – Merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioille, sai 140 000 euron rahoituksen. Hankkeessa luodaan MEANWELL-toimintamalli työn merkityksellisyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja organisaatioiden toimivuuden edistämiseksi. Hankkeen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori Johanna Rantanen. Lisätietoja hankkeesta.

Turun yliopiston tutkimushanke, Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaosastoille – eDASA APP FI, sai 135 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa selvitetään, onko potilastietojärjestelmään integroitu väkivallan riskinhallinnan ohjaava malli tehokas työväkivallan ehkäisyssä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tutkijatohtori Tella Lantta. Lisätietoja hankkeesta.

Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Valitsemalla Alkaneet hankkeet pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin. Päättyneistä hankkeista löydät valmistuneiden hankkeiden loppuraportit ja tiedotteet. Voit valita hankkeita mm. rahoitusmuotokohtaisesti ja aikavälillä.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310