Työsuojelurahastolta tukea kehittämishankkeille

Elo-syyskuun 2021 aikana Työsuojelurahasto on myöntänyt kehittämisavustusta mm. seuraaville työpaikoille:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sai 40 500 euron rahoituksen Taide elämään – osallistava taide osana sairaalahenkilökunnan hyvinvointia ja muutosvalmiuksia -hankkeeseen.

Perusturvakuntayhtymä Akseli sai 12 385 euron rahoituksen Lupa onnistua -hankkeeseen.

Helsingin kaupunki sai 13 000 euron rahoituksen ”Ilo, huumori ja lämpö läsnä jokaisessa työpäivässä”, johtamiskulttuurin kehittäminen ja jalkauttaminen sote-yksiköissä -hankkeeseen.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy sai 13 000 euron rahoituksen Työntekijän työnkuvan, vastuiden ja osaamistason selkeyttäminen työntekijäkeskeisesti eläinsairaalan arjessa -hankkeeseen.

Kustannusosakeyhtiö Otava sai 13 000 euron rahoituksen Hallinnantunne omassa työssä digitaalisessa toimintaympäristössä ja sen vaikutus työssä jaksamiseen -hankkeeseen.

Omakotisäätiö sai 10 204 euron rahoituksen Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli -hankkeeseen.

Kehittämisavustuksissa on jatkuva haku. Voit tutustua rahoitusmuotoon osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-organisaatioille/kehittamisavustus/

Voit tutustua Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Voit hakea rahoitettuja hankkeita mm. rahoitusmuodoittain ja hakusanalla.