Kuvassa organisaation edustajat iloitsevat saamastaan rahoituksesta.

Työsuojelurahasto rahoitti työelämän tutkimusta ja kehittämistä 7,9 miljoonalla eurolla vuonna 2022 

Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 265 hakemusta ja rahoitti 121 hanketta noin 5,3 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Rahasto myönsi tutkimushankkeisiin 4,3 miljoonaa euro, kehittämishankkeisiin noin 420 000 euroa, viestintähankkeisiin noin 133 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin lähes 420 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,6 miljoonaa euroa.

Työsuojelurahasto rahoitti muun muassa seuraavia tutkimushankkeita

Työsuojelurahasto myönsi 170 000 euron rahoituksen Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle Työn muokkaus aivoinfarktin jälkeen työhön palaamisen tukena. Hanke tutkii interventioasetelmassa kognitiivisen työn muokkauksen hyötyjä aivoinfarktin sairastaneiden työhön palaamisen tukena. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtava psykologi Teemu PaajanenLisätietoa hankkeesta.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT sai 170 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Tuottavuutta liiketoiminta-analytiikalla. Hanke kartoittaa liiketoiminta-analytiikan vaikutuksia yritysten tuottavuuteen ja nostaa esiin suomalaisyritysten toimivia käytänteitä kehittää liiketoiminta-analytiikkakyvykkyyksiä, sekä hyödyntää analytiikkaa tuloksellisesti johdon päätöksentekoteossa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii tenure track -professori Henri Hussinki. Lisätietoa hankkeesta.

Turun yliopisto sai 150 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Kohti jälkifossiilista työelämää: Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä työ kestävyysmurroksen aikakaudella (POFOTYÖ). Hanke tarkastelee ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän työelämän edellytyksiä kestävyysmurroksen aikakaudella. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Suvi Salmenniemi. Lisätietoa hankkeesta.

Työterveyslaitos sai 150 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Työpaikat ilmastotoimijoina – yhteiskehittäen kestäviin ratkaisuihin (TILKE). Hankkeessa tutkitaan työyhteisön ilmastotoimijuutta ja työpaikkojen toimia ilmastonmuutoksessa.  Hankkeen vastuuhenkilönä toimii vanhempi asiantuntija Heli Clottes Heikkilä. Lisätietoa hankkeesta.

Finla Työterveys Oy sai 135 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Työkykyriskin ennustaminen ja korkeariskisten henkilöiden ryhmittely ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tueksi. Tutkimuksen tavoite  on tunnistaa työkykyriskiä ennustavia signaaleita työterveyskyselyiden vastauksista ja sairauskertomustiedoista. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii johtava työterveyslääkäri Anniina Anttila. Lisätietoa hankkeesta.

Työsuojelurahasto tuki muun muassa seuraavia kehittämishankkeita 

Diakonia-ammattikorkeakoulu sai 40 000 euron rahoituksen Psykologisen turvallisuuden voima työyhteisön uudistumisessa -kehittämishankkeeseen. Hanke kehittää toimintamallin, jolla edistetään psykologisen turvallisuuden toteutumista muutoksessa ja nivotaan se osaksi uudistuvaa toimintakulttuuria. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii hr-asiantuntija Eeva Hytönen. Lisätietoa hankkeesta.

Vaasan kaupunki sai 22 472 euron rahoituksen Lupa kehittää – ylihyvästä ännu bättre. Vaasan kaupungille työkalut ja toimintamallit jatkuvaan parantamiseen -kehittämishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on parantaa organisaation fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja johtamis- ja esihenkilötoiminnassa ja henkilöstön osallistamisessa toiminnan kehittämiseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii hr-suunnittelija Seija Välivainio. Lisätietoa hankkeesta.

Sanoma Media Finland Oy sai 19 500 euron rahoituksen Johtamislupaukset organisaation johtamiskulttuurin edistäjinä, vuorovaikutus ja työhyvinvointi -kehittämishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuria ja johtamista, jotka tukevat johtamislupausten toteutumista. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii HRD Lead Hanna Myllymaa. Lisätietoja hankkeesta.

Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Valitsemalla Alkaneet hankkeet pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin. Päättyneistä hankkeista löydät valmistuneiden hankkeiden loppuraportit ja tiedotteet. Voit valita hankkeita mm. rahoitusmuotokohtaisesti ja aikavälillä. 

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310