Kuvassa hakija iloitsee saamastaan rahoituksesta.

Työsuojelurahastolta tukea stipendihankkeille toukokuun 2022 hakukierroksella

Työsuojelurahaston 16.5.2022 päättyneelle stipendihakukierrokselle saapui 52 hakemusta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta viidelle post doc -tutkimusstipendi-, kahdelle post doc -tutkijavierailustipendi-, kolmelle tietokirjastipendi- sekä 16 matkastipendihakemukselle.

Post doc –tutkimusstipendit:

Työsuojelurahasto myönsi Heidi Vepsäläiselle 30 000 euron stipendin post doc –tutkimushankkeelle, Chatbot konsulttina –Automatisoidut keskustelut ratkaisuna työelämän haasteisiin. Tutkimus tarjoaa keskustelunanalyysin avulla tietoa siitä, mitkä ovat konsultoivan chatbotin hyödyt ja rajoitteet.

Työsuojelurahaston myönsi Heli Kiema-Junesille 30 000 euron stipendin post doc –tutkimushankkeelle Kronotyypin merkitystyön imun kokemiselle ja fyysisenaktiivisuuden roolityö stressinehkäisemiseksi – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966- tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään kronotyypin eli vuorokausirytmin merkitystä työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden roolia työstressin ehkäisemiseksi.

Taru Siekkinen sai 30 000 euron stipendin post doc –tutkimushankkeelle, Professoreiden muuttuvat rekrytoinnit ja urapolut yliopistoissa: vaikutukset akateemiselle työlle ja tasa-arvolle yliopistoissa. Tutkimuksessa selvitetään mitä vaikutuksia muuttuneilla professorien rekrytoinneilla on yliopistoissa ja akateemisessa työssä.

Altti Näsi sai 30 000 euron stipendin post doc –tutkimushankkeelle, Etätyön johtaminen; visuaalisen esittämisen ja esiintymisen keinot – Visual management and leadership in the age of telecommuting.

Lily Nosraty sai 22 500 euron stipendin post doc –tutkimushankkeelle, Työhön liittyvien ja työhön liittymättömien tekijöiden tiedonlouhinta syykohtaisen vammaisuuteen ja terveeseen eläköitymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tiedonlouhintamenetelmää käyttäen tunnistaa vältettävissä olevan enneaikaisen eläköitymisen riskitekijöitä ja niiden kehityspolkuja.

Post doc –tutkijavierailustipendit:

Työsuojelurahasto myönsi Marja Hultille 25 000 euron stipendin post doc –tutkijavierailulle, Prekaarityö hoitotyössä. Kansainvälinen yhteistyö hoitotyön prekaarien ulottuvuuksien kartoittamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan prekaarityötä, kutsumusta, terveyttä ja työhyvinvointia hoitoalalla Suomessa ja Belgiassa sekä kehitetään, testataan ja validoidaan uusi hoitotyöspesifinen prekaarityön mittari.

Mari Nislin sai 9 900 euron stipendin post doc –tutkijavierailulle, Kansainvälinen tutkimusyhteistyö Macquarien yliopiston varhaiskasvatuksen CRECE (Centre forResearch in EarlyChildhood)-tutkimuskeskuksessa.

Tietokirjastipendit:

Työsuojelurahasto myönsi Riitta Lehvoselle 13 500 euron stipendin Suomen viimeinen VILLI JA VAPAA – poroelinkeinossa ei tarvitse noudattaa työturvallisuuslakia. Onni vai kehityshaaste? -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn. Kirjan tavoitteena on tuoda julkisuuteen tieto siitä, että poroelinkeino ei kuulu työturvallisuuslain piiriin sekä mitä tästä epäkohdasta on poroelinkeinon harjoittajille seurannut.

Suvi Tuomikoski sai 4 000 euron stipendin Ammattiahdistus – mikä minusta tulee isona? -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn. Kirja kokoaa yhteen poikkitieteellisesti mm. itsetuntemukseen, jatkuvaan oppimiseen, työhyvinvointiin ja työn historiaan sekä -tulevaisuuteen liittyviä asioita.

Elina Vepsäläinen sai 4 000 euron stipendin Kirja merkityksellisyyden poluista työelämässä -tietokirjan käsikirjoituksen viimeistelyyn. Tietokirjassa pohditaan merkityksellisyyden ja globaalien haasteiden kohtaamisen teemaa haastatteluiden ja tutkimuksen valossa ja tarjotaan inspiraatiota merkityksellisen työelämän ja urapolun löytämiseen.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä stipendihankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustieto. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla rahoitusmuodon ja alkaneet hankkeet.  

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 15.1., 15.5. ja 15.10. Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopulle, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 15. Voit tutustua stipendirahoitukseen osoitteessa https://www.tsr.fi/rahoitus-yksityishenkiloille/