Työsuojelurahastolta tukea tutkimus- ja viestintähankkeille syksyn 2021 hakukierroksella

Työsuojelurahaston 20.9.2021 päättyneelle hakukierrokselle saapui 62 rahoitushakemusta: tutkimushakemuksia 56 ja viestintähakemuksia 6 kappaletta. Työsuojelurahasto myönsi rahoitusta 23 tutkimushakemukselle ja 3 viestintähakemukselle.

Työsuojelurahasto myönsi Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle, Resilientin organisaation päätöksenteko – tiedolla johtaminen, 160 000 euron rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan resilientin organisaation päätöksenteon piirteitä työturvallisuuden edistämisen ja tiedonkäytön näkökulmasta. Hankkeen vastuuhenkilö on erityisasiantuntija Miira Heiniö.

Työsuojelurahasto myönsi Tampereen korkeakoulusäätiön tutkimushankkeelle, Asiantuntijoiden hybridityö: ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä, 150 000 euron rahoituksen. Tutkimus tarkastelee virittyneisyyttä ja tunnetiloja etänä ja kasvotusten tapahtuvissa asiantuntijoiden ryhmätyötilanteissa. Lisäksi verrataan etänä ja kasvotusten toteutettujen ryhmätyötilanteiden tavoitteiden täyttymistä. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Petri Nokelainen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimushanke, Työn muuttuvat muodot, perhevapaat ja työn ja perheen yhteensovittaminen, sai 105 000 euron rahoituksen. Tutkimuksessa tarkastellaan pienten lasten vanhempien ansiotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä perhevapaiden käyttöä joustavoituvilla työmarkkinoilla väestökyselyn avulla. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Johanna Närvi.

Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke, Miten työssä opitaan oppimisen ohjaajaksi? Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus, sai 110 000 euroa. Hankkeessa tutkitaan ammattilaisten ohjausosaamista kahdessa kontekstissa, sosiaalityön käytännön opetuksessa ja työterveyslääkärien erikoistumiskoulutuksessa. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Sanna Vehviläinen.

Vaasan yliopiston tutkimushanke, Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen, sai 90 000 euron rahoituksen. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Liisa Mäkelä.

Turun ammattikorkeakoulun tutkimushanke, Opettajien melun kokemus joustavissa ja perinteisissä oppimisympäristöissä, sai 92 000 euron rahoituksen. Tutkimus tarkastelee koulujen akustisten ympäristöjen suhdetta opettajien altistumiseen ja kuormittumiseen melusta vertaillen joustavia oppimisympäristöjä perinteisiin. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Jenni Radun.

Lisää Työsuojelurahaston tuella käynnistyneitä tutkimushankkeita löytyy rahaston nettisivuilta kohdasta Hankkeet ja tutkimustieto. Hankkeisiin voi perehtyä tarkemmin valitsemalla tutkimus ja alkaneet hankkeet. Hankkeet ja tutkimustieto -osiosta voi hakea myös rahaston tuella käynnissä olevia viestintähankkeita.