Kuvassa organisaation edustajat iloitsevat saamastaan rahoituksesta.

Työsuojelurahasto tuki työelämän tutkimusta ja kehittämistä 8,3 miljoonalla eurolla vuonna 2023

Työsuojelurahasto vastaanotti yhteensä 307 hakemusta ja rahoitti 130 hanketta noin 5,7 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Rahasto myönsi tutkimushankkeisiin lähes 5 miljoonaa euroa, kehittämishankkeisiin 290 000 euroa, viestintähankkeisiin 90 000 euroa ja henkilökohtaisiin stipendeihin 320 000 euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tuki oli 2,6 miljoonaa euroa.

Työsuojelurahasto rahoitti muun muassa seuraavia tutkimushankkeita

Työsuojelurahasto myönsi 190 000 euron rahoituksen Tampereen korkeakoulusäätiön Tekoälymurros työelämässä -tutkimushankkeelle, joka tarkastelee suomalaisia työntekijöitä tekoälymurroksen keskellä. Hankkeessa tutkitaan tekoälyn käyttöä, asenteita ja tapoja, joilla työntekijät ja organisaatiot mukautuvat muuttuvaan tilanteeseen. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii professori Atte Oksanen. Lisätietoa hankkeesta.

Työterveyslaitos sai 160 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Työterveyshuollon tuloksellisuus mielenterveyskysymyksissä (TyPsy). Hanke tutkii työterveyshuollon käytön vaikutuksia mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen ja selvittää, mitkä tekijät liittyvät työterveyshuollon tuloksellisuuteen ja jakautumiseen työntekijäryhmittäin ja toimialoittain. Hankkeen vastuuhenkilö on vanhempi asiantuntija Sanna Selinheimo. Lisätietoa hankkeesta.

Helsingin yliopisto sai 150 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Torjuntaeliöiden allergeenit kasvihuonetyössä (TORJU). Hankkeen tavoitteena on tunnistaa, karakterisoida ja puhdistaa kasvihuonetyöntekijöille oireita aiheuttavien torjuntaeliöiden allergeeneja. Hankkeen vastuuhenkilö on yliopistotutkija Piia Karisola. Lisätietoa hankkeesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sai 110 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevat työn organisointimallit yksityisissä ja julkisissa ikääntyneiden palveluissa-itseohjautuvia tiimejä? Hankkeessa tutkitaan työhyvinvointia ja hoidon laatua tukevia työn organisointimalleja ja johtamista yksityisissä ja julkisissa ikäihmisten palveluissa. Hankkeen vastuuhenkilö on tutkimusprofessori Timo Sinervo. Lisätietoa hankkeesta.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu sai 100 000 euron rahoituksen tutkimushankkeelle Kohti kestävää hoitotyötä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja syventää olemassa olevaa tietopohjaa hoitotyön mahdollisuuksista tulevaisuuden työelämässä. Hankkeen vastuuhenkilö on erikoistutkija Marja Hult. Lisätietoa hankkeesta.

Vuoden 2023 tammikuussa päättyneessä Työsuojelurahaston tutkimuksen teemahaussa rahoitettiin 10 hanketta. Lisätietoa teemahaussa rahoitetuista hankkeista.

Tukea muun muassa seuraaville kehittämishankkeille

Työsuojelurahasto myönsi 40 390 euron rahoituksen Valmet Automotive Oyj:n Muutoksen ja hyvinvoinnin johtamisen tuki -kehittämishankkeelle. Hanke pilotoi uudenlaista menetelmää esihenkilöiden muutoskyvykkyyden kehittämiseksi Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla. Hankkeen vastuuhenkilö on Johanna Aaltonen. Hankkeen ulkopuolisena asiantuntija toimii Heltti Oy. Lisätietoa hankkeesta.

Kuopion kaupunki sai 33 500 euron rahoituksen Miten varmistamme johtajien ja yhteisen johtamiskulttuurin kehittymisen? Positiivinen psykologia ja toivon johtaminen organisaation voimavaraksi -kehittämishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa varhaiskasvatuksen johtamisessa tärkeimmät tekijät, joilla voidaan vahvistaa positiivista ja hyvää työhyvinvointia tukevaa ilmapiiriä. Hankkeen vastuuhenkilö on Minna Kari. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Hälsa Oy. Lisätietoa hankkeesta.

Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://www.tsr.fi/hankkeet-ja-tutkimustieto/. Valitsemalla Alkaneet hankkeet pääset tutustumaan käynnissä oleviin hankkeisiin. Päättyneistä hankkeista löydät valmistuneiden hankkeiden loppuraportit ja tiedotteet. Voit valita hankkeita mm. rahoitusmuotokohtaisesti ja aikavälillä.

Lisätietoja: Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, puh. 09 6803 3310